Các thương hiệu và hãng cung cấp

Hiện nay, chúng tôi là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam các thiết bị đo lường và phân tích Online chuyên cho lĩnh vực Cấp Nước và Môi Trường của các hãng có thế mạnh và chuyên dùng trong từng ứng dụng như sau