DANH MỤC TẢI

TẢI BROCHURES

SO HUONG DAN BAO HANH
HSNL - Việt An Group 2022

Đang cập nhật thêm…

TÀI LIỆU CHO KHÁCH HÀNG

ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

DÀNH CHO QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

DÀNH CHO QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT VÀ THÔNG TƯ 24/2017/TT-BTNMT

DÀNH CHO QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT VÀ THÔNG TƯ 24/2017/TT-BTNMT

DÀNH CHO QUAN TRẮC KHÍ THẢI

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

DÀNH CHO QUAN TRẮC NƯỚC

Nghị định 08/2022/NĐ-CP điều chỉnh quy định về đối tượng bắt buộc thực hiện quan trắc tự động, liên tục

DÀNH CHO QUAN TRẮC NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI

CẬP NHẬT QUY ĐỊNH TỪ BỘ TNMT/CHÍNH PHỦ

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT

Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường & Quản Lý Thông Tin, Dữ Liệu Quan Trắc Chất Lượng Môi Trường

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Quy Định Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường & Quản Lý Thông Tin, Dữ Liệu Quan Trắc Chất Lượng Môi Trường

Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Nghị định 115/2016/nĐ-CP

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Các Nghị Định Quy Định Chi Tiết, Hướng Dẫn Thi Hành Luật Bảo Vệ Môi Trường

QCVN 20: 2009/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

QCVN 61-MT: 2016-BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

QCVN 60-MT: 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

QCVN 30:2012/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

QCVN 12-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 13-MT : 2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm 

QCVN 14 : 2008/BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

QCVN 28 : 2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

Thông tư số 02/2019/TT-BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.

QCVN 40 : 2021/BTNMT 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

nGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHI TIẾTMỘT SỐ ĐIỀU LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ ngay hôm nay để được các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi tư vấn chi tiết về các giải pháp đóng gói toàn diện.

🌿 VIỆT AN GROUP 🌿

Email: sales@vietan-enviro.com

Hotline: 0901 379 116

  Họ và tên
  Công ty/Nhà máy
  Điện thoại
  Địa chỉ Email
  Nội dung
  Điền Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA. vào ô sau: