I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Chấm công và tính lương

Cập nhật và gửi bảng chấm công định kỳ cho các Bộ phận.

Thực hiện tính và gửi bảng lương đến cấp trên trực tiếp, trước 02 ngày tính đến thời điểm chi lương.

Trình ký và chuyển các chứng từ chi lương đến ngân hàng.

Gửi phiếu lương cho CB-CNV & Theo dõi phép năm

Tính thưởng

Tính thưởng cho CB-CNV theo chính sách của Công ty.

Thực hiện thủ tục BHXH, BHYT, BHTN

Thực hiện các thủ tục báo tăng, giảm bảo hiểm theo đúng quy định của Bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục ốm đau, thai sản cho CB-CNV theo đúng quy định của Bảo hiểm xã hội

Gửi bảng dự toán chi phí bảo hiểm cho cấp trên trực tiếp trước ngày 25 hàng tháng và chuyển ĐNTT cho kế toán

Theo dõi, cập nhật bảo hiểm tai nạn 24/7. Hướng dẫn thủ tục cho CB-CNV khi có phát sinh.

Thực hiện các thủ tục thuế TNCN

Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên mới, nhân viên thời vụ chưa có MST

Hướng dẫn và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho CB-CNV

Thực hiện quyết toán thuế hàng quý, năm

– Quyết toán thuế quý: Gửi bảng tổng hợp cho cấp trên trước ngày 25 tháng đầu tiên quý kế tiếp, nộp tờ khai online trước ngày 30

– Quyết toán thuế năm: Gửi cấp trên trực tiếp trước ngày 01/03 hàng năm

Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho CB-CNV thuộc diện tự quyết toán.

Quản lý, cập nhật hồ sơ nhân viên

Sắp xếp, theo dõi và lưu trữ hồ sơ CB-CNV (file cứng) theo đúng trình tự

Cập nhật thông tin nhân viên vào phần mềm nhân sự

Quản lý và cung cấp chứng chỉ an toàn lao động cho NLĐ

Quản lý hợp đồng lao động, quyết định

Theo dõi, thông báo đánh giá tái ký Hợp đồng lao động (thông báo trước tối thiếu 30 ngày tính đến thời hết hạn HĐLĐ)

Soạn thảo, trình ký và thực hiện ký kết HĐLĐ, HĐTV, HĐCTV với CB-CNV

Soạn thảo, trình ký và thông báo các quyết định liên quan đến C&B: thuyên chuyển, bổ nhiệm, phụ cấp, điều chỉnh lương đến CB-CNV…

Giải quyết chế độ phúc lợi

Thanh toán chế độ phúc lợi cho nhân viên theo chính sách của công ty

Giải đáp các thắc mắc của CB-CNV về lương, bảo hiểm, chế độ phúc lợi. Hướng dẫn CB-CNV các thủ tục liên quan.

Báo cáo và nhiệm vụ khác

Báo cáo tình hình lao động định kỳ theo quy định nhà nước

Thực hiện các thủ tục đăng ký thang bảng lương, thỏa ước, nội quy lao động theo quy định nhà nước

Hỗ trợ các Bộ phận các chứng từ liên quan đến hồ sơ thầu, hồ sơ năng lực (thẻ an toàn, hợp đồng, thẻ bảo hiểm 24/7, thông tin BHXH)

Báo cáo và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

II/ YÊU CẦU NĂNG LỰC:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế.

Nắm vững luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương

Thành thạo tin học Văn phòng: đặc biệt là excel và word

Kỹ năng giao tiếp, thấu hiểu người khác

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giải quyết mẫu thuẫn, xử lý tính huống, chịu được áp lực công việc cao

Kỹ năng quản lý thời gian

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc;

Trung thực, hòa đồng;

Có tư duy logic;

Ham học hỏi.