MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Quản lý hệ thống lưu trữ tất cả tài liệu, hồ sơ công ty: chính sách, quy trình, quy định, hướng dẫn…
  • Tham gia cùng các phòng ban trong công tác soạn thảo, hiệu chỉnh các quy trình, quy định, biểu mẫu…thuộc hệ thống tài liệu ISO của Công ty.
  • Hướng dẫn, đảm bảo duy trì tính tuân thủ hệ thống trong công ty.
  • Tổ chức rà soát, đánh giá và cải tiến hệ thống ISO.
  • Triển khai và duy trì chương trình sáng tạo, 5S của công ty.

YÊU CẦU NĂNG LỰC:

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản lý chất lượng, Quản trị kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến ISO

Có kiến thức chuyên sâu về quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn ISO hiện hành.

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương.

Thành thạo tin học Văn phòng

Tiếng Anh: Đọc hiểu và soạn thảo tài liệu cơ bản

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Tư duy logic và giải quyết vấn đề

Kỹ năng trình bày và huấn luyện nội bộ.

Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì, có trách nhiệm trong công việc;