BẠN CÓ ĐANG GẶP NHỮNG VẤN ĐỀ NÀY KHÔNG?

Tại sao nhà nước lại yêu cầu lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Mặt Tự Động, Liên Tục? Việc lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Mặt được quy định như thế nào?Hệ thống Quan Trắc Nước Mặt gồm những thông số nào?Việc lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Mặt có thật sự cần thiết ? Và Lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Mặt trên sông/ biển có ảnh hưởng gì đến thiết bị? Tất cả các vấn đề mà Qúy Khách Hàng đang thắc mắc sẽ được giải đáp Tại Đây:

Theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT Quy định về việc lắp Trạm Quan Trắc Nước Mặt Tự Động, Liên Tục.

Việc Quan Trắc Nước Mặt Tự Động, Liên Tục đã được thực hiện từ lâu ở các nước tiên tiến, do các ưu điểm vượt trội của nó trong việc quan trắc, theo dõi nguồn nước một cách Liên Tục, Tự Động, cho Kết Quả Nhanh so với phương pháp phòng thí nghiệm (quan trắc truyền thống)…thay thế gần như hoàn toàn con người.

Với việc lấy mẫu truyền thống thường phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và cho ra kết quả lâu làm cho việc xử lí các tình huống xấu không kịp thời do đó khi có Trạm Quan Trắc Tự Động, Liên Tục  nó sẽ giúp cho việc lấy được kết quả nhanh và xử lí kịp thòi khi gặp các vấn đề về nguồn nước.

Vì vậy, xây dựng Hệ Thống Quan Trắc Nước tự động, liên tục là điều đương nhiên phải làm, với những Ưu Điểm vượt trội hơn so với quan trắc truyền thống.

 1.  QUAN TRẮC TRUYỀN THỐNG:
  • Phải quan trắc định kỳ tùy theo môi trường quan trắc
  • Phải chuẩn bị dụng cụ lấy mẫu, đến tận nơi lấy mẫu
  • Phụ thuộc vào thời tiết môi trường
  • Phải chờ kết quả kiểm tra mẫu
  • Tốn thời gian đi lấy mẫu, chờ kết quả. Mặt khác, thời gian kiểm tra định kỳ không đưa ra kết quả chính xác được.
 2. QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC:
  • Theo dõi liên tục chất lượng môi trường 24/7 Hoàn Toàn Tự ĐộngKhông phụ thuộc vào giờ giấc làm việc của nhân viên.
  • Thi công đấu nối Dễ Dàng nhờ công nghệ thu thập dữ liệu không dây.
  • Giảm thiểu rủi ro hoạt động.
  • Thu thập Đầy Đủ dữ liệu cho mục đích nghiên cứu, phân tích.
  • Giảm chi phí vận hành.
  • Đảm bảo Độ Chính Xác theo yêu cầu của các Quy Chuẩn, Quy Định của luật pháp.
  • Đảm bảo tính Bảo Mật, An Toàn của cơ sở dữ liệu nhờ các dịch vụ điện toán đám mây của các nhà cung cấp uy tín trên toàn thế giới.
 •  

Từ đóGIẢM gánh nặng về Chi Phí, Nhân Lực và Thời Gian cho các phòng thí nghiệm của các Trung tâm Quan trắc Môi trường của các tỉnh. Giúp các Trung tâm Quan trắc tập trung vào các công việc khác như việc phân tích đánh giá tác động môi trường, hay thực hiện các mẫu phân tích nghi ngờ đối chiếu để có sơ sở phạt các doanh nghiệp gây ô nhiễm…

Đặc biệt, Xây dựng Trạm Quan trắc nước mặt tự động, liên tục cũng giúp cơ quan quản lý Theo Dõi Liên Tục để Hạn Chế những trường hợp đáng tiếc xảy ra gây ô nhiễm nguồn nước  bởi các số liệu về nguồn nước sẽ được truyền  liên tục đến máy chủ của Bộ Tài Nguyên & Môi Trường.

 

 1. Thông số quan trắc
  •  Nhóm thông số bắt buộc gồm các thông số: nhiệt độ, pH, hàm lượng ôxy hoà tan (DO), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Nhu cầu oxy hoá học (COD)
  • Ngoài các thông số quan trắc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, căn cứ vào mục tiêu quan trắc, đặc điểm khu vực quan trắc, trạm quan trắc nước mặt tự động có thể quan trắc các thông số gồm có: độ đục, TDS, NH4+, Tổng Nitơ, Tổng Phôtpho, PO43-, NO3-, TOC và các thông số khác theo mục tiêu quan trắc.
 2. Vị trí quan trắc và các yêu cầu kỹ thuật:
  • Vị trí quan trắc:
   • Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các cơ quan, tổ chức có thể lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục để theo dõi diễn biến chất lượng nước và cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường, ưu tiên việc lắp đặt các trạm quan trắc tự động đảm bảo các tiêu chí sau đây:
    • a1) Điểm ở thượng lưu thuộc Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định của Luật Tài nguyên nước;
    • a2) Khu vực thượng lưu các dòng sông, gần biên giới với các quốc gia lân cận để theo dõi đánh giá chất lượng nước từ các quốc gia giáp ranh biên giới đổ vào Việt Nam;
    • a3) Điểm ở hạ lưu lân cận khu vực tập trung cơ sở sản xuất công nghiệp có quy mô xả thải lớn, tiềm ẩn nguy cơ về sự cố môi trường để theo dõi, kịp thời cảnh báo các hiện tượng ô nhiễm môi trường;
  • Yêu cầu kỹ thuật đối với vị trí quan trắc:
   • b1) Địa điểm lắp đặt trạm quan trắc được lựa chọn trên cơ sở xem xét các yếu tố: việc xây dựng trạm phải có tính khả thi, vị trí lấy mẫu có tính đại diện, nhu cầu quan trắc dài hạn, khả năng đảm bảo an toàn và duy trì chi phí vận hành trạm;
   • b2) Địa điểm lắp đặt trạm có điều kiện thuận lợi về giao thông, điện, nước sạch, viễn thông, khoảng cách phù hợp tới điểm quan trắc, khả năng lấy mẫu trong mùa khô, an toàn trong vận hành và bảo dưỡng, và các điều kiện cơ bản khác đảm bảo cho việc xây dựng nhà trạm;
   • b3) Đối với trạm quan trắc trên sông phải lựa chọn vị trí quan trắc ở đoạn sông thẳng, có chất lượng nước đồng đều; vận tốc và chế độ dòng chảy ổn định, có khoảng cách tối thiểu 01 km về phía hạ lưu các điểm xả nước thải hoặc cửa sông. Việc lựa chọn vị trí quan trắc tự động cần nhất quán, tương đồng với việc lựa chọn các vị trí quan trắc thông thường để đảm bảo tính liên tục của dữ liệu quan trắc;
   • b4) Đối với trạm quan trắc trên hồ (nguồn nước tĩnh), phải lựa chọn vị trí quan trắc ở những khu vực có chế độ trao đổi thủy lực tốt, mang tính đại diện cho chất lượng nước của hồ, tránh chọn vị trí quan trắc tại các khu vực nước tù, nước đọng hoặc những khu vực dễ xảy ra hiện tượng lắng trầm tích hoặc sinh sôi thực vật thủy sinh.
 3. Yêu cầu cơ bản về thiết bị đối với các trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục: 
  • Căn cứ vào thông số quan trắc và nguyên lý đo, phân tích của thiết bị quan trắc để xác định phương án lắp đặt thiết bị quan trắc phù hợp, cụ thể:
   • Phương án trực tiếp: các đầu đo được đặt trực tiếp tại vị trí quan trắc chất lượng nước mặt; vị trí đặt các đầu đo phải cách ít nhất 10 cm từ bề mặt nước mặt và ít nhất 15 cm từ đáy, có tính tới đảm bảo việc đo đạc trong mùa cạn.
   • Phương án gián tiếp: nước mặt được bơm lên nhà trạm vào thùng chứa mẫu để đo trực tiếp bằng các đầu đo nhúng trực tiếp vào thùng hoặc chuyển tới hệ thiết bị phân tích tự động (nếu có);
  • Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (datalogger): để thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của hệ thống về cơ quan quản lý. Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu được quy định chi tiết tại Điều 39 Thông tư này;
  • Dung dịch chuẩn để kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc của trạm;
  • Camera: khuyến khích lắp đặt camera để cung cấp hình ảnh trực tuyến tại vị trí đặt các thiết bị quan trắc của trạm; 
 1. Thông số quan trắc và phương pháp quan trắc chất lượng nước mặt quy định tại Phụ lục 2.2 ban hành kèm theo Thông tư này và các thông số khác theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo yêu cầu của các chương trình quan trắc chất lượng môi trường.
 2. Đối với chương trình quan trắc chất lượng môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tối thiểu phải lựa chọn các thông số: pH, TSS, DO, COD, BOD5, NH4+; lựa chọn Tổng Nitơ hoặc NO3-; lựa chọn Tổng Phôtpho hoặc PO43-; tổng Coliforms với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm).

Tùy thuộc vào mục tiêu chương trình quan trắc, đặc điểm của vị trí quan trắc, lựa chọn thêm các thông số khác để đưa vào chương trình quan trắc với tần suất phù hợp.

Để có thể theo dõi diễn biến chất lượng nước và đưa ra đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật một cách nhanh chóng và chính xác nhất thì việc lắp đặt Trạm Quan Trắc Nước Mặt Tự Động, Liên Tục là vô cùng cần thiết nhằm:

 • Theo dõi và đánh giá chất lương nước sông hồ đầu vào đối với nhà máy cấp nước.
 • Giám sát chất lượng nước thải sau khi xử lí từ các nhà máy có nguồn thải ra môi trường
 • Phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tại vùng trọng điểm được quan trắc.
 • Phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lí nhà nước, về bảo vệ môi trường, Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trap đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Việc lắp đặt TQT nước mặt trên mặt nước (sông, biển …) hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến các thiết bị trong nhà Trạm Quan Trắc vì:

 • Đây là phương án trích mẫu: Đó là sử dụng thiết bị lấy mẫu được trích từ nước cần xử lí sau đó dẫn mẫu và bảo toàn mẫu về trạm quan trắc.
 • Các thiết bị đo đều có xuất xứ từ các nước trong nhóm G7 nên chất lượng thiết bị luôn nằm trong trạng thái tốt nhất đồng thời cũng với những kinh nghiệm về thiết bị đo trong ngành quan trắc nên có thể đảm bảo được độ bền và nhạy của các thiết bị trong thời gian dài.
 • Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực quan trắc, lắp đặt trên 600 trạm quan trắc nước và khí cùng với việc dẫn đầu giải pháp toàn diện từ phần cứng đến phần mềm Việt An tin rằng sẽ là đơn vị làm tốt nhất với những gì khách hàng yêu cầu .

VIỆT AN ENVIRO

DẪN ĐẦU TRONG LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC ONLINE

🌿 VIỆT AN GROUP 🌿

Hotline Sales: +84 901 379 116

Hotline Service: +84 901 888 499

Email: sales@vietan-enviro.com

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

Hoàn thành lắp đặt và nghiệm thu cho 8 Trạm quan trắc nước mặt – tự động, liên tục tại tỉnh An Giang.

By  /  25/08/2021
𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗔𝗻 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 đã bàn giao 8 TRẠM QUAN TRẮC  NƯỚC MẶT -  TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC. Cùng thời điểm...
Read More

[P3] NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT VỀ THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT CHO QUAN TRẮC NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG

By  /  21/07/2021
[P3] CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT DÀNH CHO QUAN TRẮC NƯỚC MĂT TỰ ĐỘNG Theo Dõi...
Read More

Dự án nhà máy nước sông Đuống

By Việt An Group  /  26/09/2019
Vào ngày 13/10/2018, nhà máy nước mặt sông Đuống lớn nhất miền Bắc đã chính thức đi vào hoạt động,...
Read More

Trạm quan trắc chất lượng nước mặt Bình Dương

By Việt An Group  /  25/09/2019
Năm 2012, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã tiến hành ký hợp...
Read More

Cung cấp, lắp đặt 5 trạm quan trắc tự động chất lượng nước sông ở Tp.HCM và Tp.Cần Thơ

By Việt An Group  /  20/09/2019
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã tiến hành ký kết hợp đồng...
Read More

Hệ thống quan trắc nước mặt

By Việt An Group  /  27/08/2019
Đối với tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ngoài việc quan trắc chất lượng nước thải từ các khu công...
Read More

Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động

By Việt An Group  /  26/08/2019
Tham khảo hệ thống Quan Trắc Nước Mặt của Việt An Việt An Enviro muốn giới thiệu đến với Quý...
Read More

Lễ khởi công xây dựng trạm quan trắc nước mặt tự động sông Nhuệ – Đáy

By Việt An Group  /  01/08/2016
Ngày 30/7/2016 vừa qua, Công ty Cổ phần kỹ thuật Môi trường Việt An (Viet An Enviro) đã tiến hành...
Read More

NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

SƠ ĐỒ KẾT NỐI CỦA GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP NƯỚC MẶT TỰ ĐỘNG- LIÊN TỤC TRỌN GÓI ALL IN ONE CỦA VIỆT AN – GÓI GỌN TẤT CẢ NHỮNG GÌ QUÝ KHÁCH CẦN TRONG MỘT GIẢI PHÁP DUY NHẤT TỪ PHẦN CỨNG ĐẾN PHẦN MỀM

THIẾT BỊ CHÍNH CỦA TRẠM QUAN TRẮC

NHÀ TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

Nhà trạm container được thiết kế một cách chắc chắn, với khả năng bảo vệ các thiết bị bên trong khỏi các tác động của môi trường bên ngoài giúp tăng tuổi thọ của thiết bị. Hệ thống chiếu sáng, điều hòa, thông gió và báo cháy đảm bảo khu vực bên trong nhà trạm luôn vận hành trong một điều kiện lý tưởng và an toàn.

TỦ QUAN TRẮC

Được thiết kế 2 lớp cửa tủ riêng biệt để có thể dễ dàng niêm phong các thiết bị quan trắc và truyền thông ở ngăn trên mà không ảnh hưởng đến quá trình vận hành bảo trì bảo dưỡng các thiết bị điện ở ngăn dưới, bên trong tủ được lắp đặt đầy đủ các thiết bị điện điều khiển đảm bảo hệ thống vận hành ổn định đúng theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

DATALOGER

Dữ liệu được truyền về trung tâm có khoảng thời gian truyền theo yêu cầu, tích hợp thẻ nhớ SD 32GB, hỗ trợ lên đến 64GB. Có chức năng truyền nhận dữ liệu qua GPRS/3G/Ethernet Chức năng gửi dữ liệu qua giao thức FTP. Có khả năng tự động gửi tin nhắn SMS cảnh báo.

PHẦN MỀM ILOTUSLAND

iLotusLand là một nền tảng tích hợp kết nối dữ liệu từ hàng nghìn điểm quan trắc môi trường khác nhau như: Khí thải, Không khí xung quanh, Khí tượng, Nước thải, Nước mặt, Nước sạch, Nước ngầm, Nước Biển

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI?

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ ngay hôm nay để được các chuyên gia hàng đầu của chúng tôi tư vấn chi tiết về các giải pháp đóng gói toàn diện.

🌿 VIỆT AN GROUP 🌿

Email: sales@vietan-enviro.com

Hotline: 0901 379 116

  Họ và tên
  Công ty/Nhà máy
  Điện thoại
  Địa chỉ Email
  Nội dung
  Điền Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA. vào ô sau:

  MÔ TẢ THIẾT BỊ CHÍNH

  Orbipac CPF81D là giải pháp kỹ thuật số đơn giản cho các môi trường khắc nghiệt. Thiết bị này đo lường một cách đáng tin cậy và chính xác ngay cả trong môi trường có tốc độ dòng chảy cao. Thiết bị được chế tạo và lắp ráp tích hợp giúp tiết kiệm không gian và thời gian. Nhờ công nghệ kỹ thuật số Memosens, CPF81D kết hợp thu thập và lưu trữ dữ liệu với thao tác vận hành đơn giản. CF81D chống ăn mòn và độ ẩm, cho phép hiệu chuẩn trong phòng thí nghiệm và dễ dàng phục vụ công tác bảo trì ngăn ngừa.

  Viomax CAS51D là một cảm biến thông minh cho phép hoạt động không giám sát trong một loạt các điều kiện quy trình. Chỉ cần nhúng nó vào quá trình và biện pháp của bạn. Thiết kế độc đáo của cảm biến cực kỳ mạnh mẽ và nó cũng ít phải bảo trì nhờ chức năng tự làm sạch. Với công nghệ kỹ thuật số Memosens, CAS51D kết hợp thu thập và lưu trữ dữ liệu với thao tác đơn giản. Nó cho phép hiệu chuẩn phòng thí nghiệm và đơn giản hóa dự đoán bảo trì.

  Indumax CLS50D là một cảm biến dẫn điện kỹ thuật số cho các ứng dụng tiêu chuẩn, nguy hiểm và nhiệt độ cao. Lợi ích từ kháng hóa chất cao và độ bền lâu nhờ vật liệu mạnh mẽ (PFA, PEEK). Hơn nữa, nó không bị ảnh hưởng với môi trường bẩn và thực hiện chính xác ngay cả trong các môi trường khắc nghiệt . Nhờ Memosens, CLS50D kết hợp thu thập và lưu trữ dữ liệu với thao tác đơn giản. Nó chống ăn mòn và độ ẩm và tạo điều kiện cho dự đoán bảo trì.

  Turbimax CUS51D là một cảm biến thông minh cho phép hoạt động không giám sát trong một loạt các điều kiện quy trình. Thiết kế độc đáo và mạnh mẽ, ít bảo trì nhờ chức năng tự làm sạch. Với công nghệ kỹ thuật số Memosens, CUS51D kết hợp quy trình tối đa và toàn vẹn dữ liệu với thao tác đơn giản. Nó chống ăn mòn và độ ẩm, cho phép đo chuẩn phòng thí nghiệm.

  Liquiline CM448 là bộ điều khiển và hiển thị đa chỉ tiêu, có thể kết nối tối đa 8 sensor. Cùng với các các sensor phân tích online, CM448 ứng dụng trong quá trình giám sát môi trường, điều khiển quá trình… Thiết bị có khả năng kết nối đồng thời các sensor phân tích pH/ORP/DO… theo công nghệ Memosens. 

  Ilotusland là giải pháp phần mềm kết nối tất cả các loại cảm biến trong nhà máy, kết nối giám sát hình ảnh camera trong nhà máy, cảnh báo sớm sự cố môi trường hoặc sự cố thiết bị trong hệ thống, thống kê báo cáo dữ liệu linh hoạt theo yêu cầu của người dùng.

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BI ĐO

  THÀNH PHẦN ĐO BẮT BUỘC

  Nguyên lý đo

  Quan trắc UV

  Dải đo

  0 đến 375 mg/l

  Nhiệt độ hoạt động

  5 đến 50 °C (41 đến 122 °F)

  Kích thước (H x Ø)

  466H x Ø40 mm

  Nguyên lý đo

  Bốn chùm sáng xen kẽ

  Dải đo

  Formazine 0 … 4000 FNU

  Nhiệt độ hoạt động

  -5 đến 50 °C (23 đến 20 °F)
  lên đến 80 °C (175 °F) trong một thời gian ngắn (1g)

  Kích thước (H x Ø)

  271.2H x Ø40 mm

  Nguyên lý đo

  Hiệu điện thế / ISE

  Dải đo

  0.1 … 1000 mg/l

  Nhiệt độ hoạt động

  2 … 40 oC

  Kích thước (H x Ø)

  808H x Ø112 mm

  Nguyên lý đo

  Điện cực thủy tinh

  Dải đo

  0 … 14

  Nhiệt độ hoạt động

  0 … 80 oC (NN) / 0 … 110 oC (LH)

  Kích thước (H x Ø)

  185H x Ø22 mm

  THÀNH PHẦN ĐO TUỲ CHỌN

  Dải đo

  0.1 … 2 mg/l; 0.2 … 5 mg/l; 0.25 … 10 mg/l; 0.5 …. 20; …

  Ngõ ra

  4 … 20 mA / Modbus

  Nhiệt độ hoạt động

  10 … 30 oC

  Nguyên lý đo

  Đo màu

  Dải đo

  0 … 2 mg/l; 0.05 … 10 mg/l; 0.5 … 50 mg/l

  Ngõ ra

  4 … 20 mA / Modbus

  Nhiệt độ hoạt động

  4 … 40 oC

  Dải đo

  0 … 100 pt/Co; 0 … 1000 pt/Co

  Ngõ ra

  4 … 20 mA / Modbus

  Nhiệt độ mẫu đo

  0 … 80 oC

  Nguyên lý đo

  Siêu âm, không tiếp xúc nước

  Dải đo

  0 … 20000 m3 ngày/đêm

  Nhiệt độ hoạt động

  -40 … 80 oC

  Kích thước (H x Ø)

  137H x Ø75 mm

  Nguyên lý đo

  Điện từ / siêu âm

  Nguồn cấp

  220 VAC / 24 VDC

  Nguồn cấp

  220VAC / 24VDC

  Công suất

  Tối đa 18.4 W (hệ số công suất 0.8)

  Tín hiệu ngõ ra

  4-20mA

  Nhiệt độ môi trường

  -40 … 60 oC

  Kích thước (W x H x D)

  215W x 180H x 165D mm

  YÊU CẦU BÁO GIÁ

  Quý khách vui lòng để lại thông tin và đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ báo giá cho quý khách ngay!

  🌿 VIỆT AN GROUP 🌿

  Email: sales@vietan-enviro.com

  Hotline: 0901 379 116

   Họ và tên
   Công ty/Nhà máy
   Điện thoại
   Địa chỉ Email
   Nội dung
   Điền Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA. vào ô sau:

   Hotline Sales: +84 901 379 116
   Hotline Service: +84 901 888 499
   Fax: +84-28 629 62 667
   Email: sales@vietan-enviro.com

   LIÊN HỆ

   Trụ sở chính:
   4E đường số 6, khu phố 4, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

   Văn phòng Hà Nội:
   Lô 33, khu BT4-1, dự án khu nhà ở Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

   Văn phòng Đà Nẵng:
   Số 5A Mai Xuân Thưởng, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

   Văn phòng Hà Tĩnh:
   Tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

   Văn phòng Quảng Ngãi:
   Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

   ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

    Captcha Để sử dụng CAPTCHA, bạn cần cài đặt plugin Really Simple CAPTCHA. here: