XFM chuyển đổi bản đồ sang tích hợp GIS tại Praha, Cộng hòa Séc

Telefornia 2 Cộng hòa Séc là một nhà điều hành dịch vụ thoại và dữ liệu chính, luôn duy trì tài liệu chính xác và phức tạp về mạng lưới của họ. Gần gây, công ty đã dành 1 triệu USD để nâng cấp hệ thống GIS thành giải pháp cơ sở dữ liệu không gian, dữ liệu này sẽ hỗ trợ nhanh và chính xác tới tất các các quá trình liên quan đến hồ sơ mạng lưới. Ngày 1, 1, 2010, họ đã thực hiện được 1 triển khai và chuyển đổi dữ liệu cho 89% các chi nhánh.

 

Czech-1

 

Một phần của giải pháp là việc sử dụng Bently Map để tạo ra một giao diện thông nhất dẫn đến cải tiến các hệ thống hộ trợ hoạt động và tăng hiệu quả xử lý dữ liệu bên ngoài trong hệ thống GIS cho nhóm dữ liệu mạng lưới. Telefonica 02 đã nhận thấy sự đơn giản hóa đáng kể và do đó hàng năm tiết kiệm được gần 10% (hoặc 650.000 USD) chi phí cho lao động.

 

Czech-2

 

Telefonica 02 nâng cấp ứng dụng GIS dựa trên công nghệ XFM và dữ liệu không gian; đơn giản hóa mô hình dữ liệu và quy trình làm việc; cung cấp chức năng cho người mới sử dụng và quản lý trình làm việc; thiết lập một quá trình thu giữ dữ liệu mới để dùng cho các nhà cung cấp bên ngoài. Việc chuyển dữ liệu vào Oracle Spatial đã bao gồm 200 triệu đối tượng từ toàn bô mạng lưới của cộng hòa Séc.

 

Theo Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Telefornia 2 Cộng hòa Séc là một nhà điều hành dịch vụ thoại và dữ liệu chính, luôn duy trì tài liệu chính xác và phức tạp về mạng lưới của họ. Gần gây, công ty đã dành 1 triệu USD để nâng cấp hệ thống GIS thành giải pháp cơ sở dữ liệu không gian, dữ liệu này sẽ hỗ trợ nhanh và chính xác tới tất các các quá trình liên quan đến hồ sơ mạng lưới. Ngày 1, 1, 2010, họ đã thực hiện được 1 triển khai và chuyển đổi dữ liệu cho 89% các chi nhánh.

Czech-1

Một phần của giải pháp là việc sử dụng Bently Map để tạo ra một giao diện thông nhất dẫn đến cải tiến các hệ thống hộ trợ hoạt động và tăng hiệu quả xử lý dữ liệu bên ngoài trong hệ thống GIS cho nhóm dữ liệu mạng lưới. Telefonica 02 đã nhận thấy sự đơn giản hóa đáng kể và do đó hàng năm tiết kiệm được gần 10% (hoặc 650.000 USD) chi phí cho lao động.

Czech-2

Telefonica 02 nâng cấp ứng dụng GIS dựa trên công nghệ XFM và dữ liệu không gian; đơn giản hóa mô hình dữ liệu và quy trình làm việc; cung cấp chức năng cho người mới sử dụng và quản lý trình làm việc; thiết lập một quá trình thu giữ dữ liệu mới để dùng cho các nhà cung cấp bên ngoài. Việc chuyển dữ liệu vào Oracle Spatial đã bao gồm 200 triệu đối tượng từ toàn bô mạng lưới của cộng hòa Séc.

Theo Theo Bentley Year In Infrastructure