XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHUYÊN SÂU KIỂM SOÁT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC

Quan trắc kim loại nặng (Hg, Cd, CN, Fe, Phenol…) là một quá trình đòi hỏi sự cân chỉnh thiết bị, châm hoá chất cực kỳ phức tạp, yêu cầu kỹ năng & kiến thức chuyên sâu bởi vì hàm lượng kim loại nặng trong nước được tính là một phần tỉ (ppb), đặc biệt ngưỡng cho phép của cơ quan môi trường nhỏ hơn 4 ppb (4/1.000.000.000), dù chỉ là một sai sót nhỏ cũng sẽ dẫn đến cả hệ thống bị ảnh hưởng, vì vậy chỉ có những chuyên gia được đào tạo chuyên sâu mới đủ năng lực vận hành.

Và đó là lí do vì sao các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ kỹ thuật và phòng ứng dụng dịch vụ tại Việt An diễn ra rất thường xuyên, trọng tâm đào tạo được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế đã vận hành hơn 100 máy phân tích, tại nhiều ngành công nghiệp khác nhau từ 2016 tới nay nhằm phục vụ sứ mệnh đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh & hiệu quả. Thực tế, Việt An đang có nhiệm vụ đảm bảo toàn bộ hàng trăm máy phân tích tại Formosa Hà Tĩnh vận hành trong điều kiện tốt nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh về các buổi đào tạo từ phòng Ứng dụng và dịch vụ Việt An Group.