Xác định vị trí bằng ảnh kỹ thuật số với Bentley sisNET tại Villach, Austria

Austria-1

 

KELAG Warme đã tham gia vào sự thay đổi lớn đối với việc đốt các nhiên liệu tái tạo và sinh khối ở dạng Woodchip pellets. Đối với dự án 20.000 USD này ở Vilach, Áo, Công ty đã thiết lập một mục tiêu để dễ quản lý, lưu giữ và tận dụng dữ liệu GIS qua các bộ phận cũng như để tìm cách mới hiệu quả, tiếp kiệp thời gian quản lý một loạt những hình ảnh kỹ thuật số.

 

Hiện nay, tất cả các dòng lưu lượng và các hợp phần xây dựng được khảo sát và tài liệu hóa hiệu quả hơn với việc sử dụng Bentley sisNET. Ngoài ra, sử dụng phần mềm và hạng mục Bentley sisIMS có allower KELAG để tiết kiệm 80% thời gian lưu giữ và tìm kiếm hình ảnh và để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc chia sẽ thông tin với đồng nghiệp.

 

Hoạt động của 8 nước phương Tây và miền Trung Tây, Xcel Energy cung cấp các sản phẩm năng lượng và dịch vụ tới 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện và 1,9 triệu khách hàng sử dụng gas tự nhiên. Xcel đã thực hiện một dự án 1 triệu USD để quản lý và chia sẻ nội dung ỹ thuật với lực lượng lao động được phân phối mở rộng

 

Austria-2

 

ProjectWise được tích hợp sẵn với tất cả các hệ thống lý luận khu vực và văn phòng và sau đó triển khai trong tất cả các khu vực hoạt động của Xcel. Nguồn ProjectWise software Development Kit được sử dụng để tạo ra các yêu cầu kinh doanh độc đáo và cấu hình tùy chỉnh khác để hỗ trợ việc tuân thủ theo liên bang. Công nghệ này cho phép Xcel xác  định vị trí của tất cả các nội dung kỹ thuật và phân phối đến những người tham gia dự án khi họ cần bất cứ nơi nào họ ở.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Austria-1

KELAG Warme đã tham gia vào sự thay đổi lớn đối với việc đốt các nhiên liệu tái tạo và sinh khối ở dạng Woodchip pellets. Đối với dự án 20.000 USD này ở Vilach, Áo, Công ty đã thiết lập một mục tiêu để dễ quản lý, lưu giữ và tận dụng dữ liệu GIS qua các bộ phận cũng như để tìm cách mới hiệu quả, tiếp kiệp thời gian quản lý một loạt những hình ảnh kỹ thuật số.

Hiện nay, tất cả các dòng lưu lượng và các hợp phần xây dựng được khảo sát và tài liệu hóa hiệu quả hơn với việc sử dụng Bentley sisNET. Ngoài ra, sử dụng phần mềm và hạng mục Bentley sisIMS có allower KELAG để tiết kiệm 80% thời gian lưu giữ và tìm kiếm hình ảnh và để thiết lập một tiêu chuẩn mới cho việc chia sẽ thông tin với đồng nghiệp.

Hoạt động của 8 nước phương Tây và miền Trung Tây, Xcel Energy cung cấp các sản phẩm năng lượng và dịch vụ tới 3,4 triệu khách hàng sử dụng điện và 1,9 triệu khách hàng sử dụng gas tự nhiên. Xcel đã thực hiện một dự án 1 triệu USD để quản lý và chia sẻ nội dung ỹ thuật với lực lượng lao động được phân phối mở rộng

Austria-2

ProjectWise được tích hợp sẵn với tất cả các hệ thống lý luận khu vực và văn phòng và sau đó triển khai trong tất cả các khu vực hoạt động của Xcel. Nguồn ProjectWise software Development Kit được sử dụng để tạo ra các yêu cầu kinh doanh độc đáo và cấu hình tùy chỉnh khác để hỗ trợ việc tuân thủ theo liên bang. Công nghệ này cho phép Xcel xác  định vị trí của tất cả các nội dung kỹ thuật và phân phối đến những người tham gia dự án khi họ cần bất cứ nơi nào họ ở.

Theo Bentley Year In Infrastructure