WaterGEMS với giải pháp hệ thống phân phối nước cho thành phố Luchnow, Ấn Độ

LuckNow-3

 

Sự di cư từ các làng lần cận đã làm tăng dân số của Lucknow, Ấn Độ lên đến 5,3 triệu người. Sự mở rộng lộn xộn hệ thống phân phối nước đã dẫn đến nhiều khu vực không có nguồn nước sạch liên tục. Uttar Pradesh Jalnigam yêu cầu doanh nghiệp Rudrabhishek thiết kế 1.900 km đường ống cấp nước cho 3 huyện ở khu vực rộng 2.700 mẫu Anh ở Lucknow.

 

LuckNow-4

 

Doanh nghiệp Rudrabhishek đã khảo sát mạng lưới phân phối nước hiện tại và sau đó sử dụng WaterGEMS để thiết kế sơ đồ tích hợp cả hệ thống cấp nước hiện tại và hệ thống cấp nước sẽ xây mới để tạo ra mạng cấp nước 24×7. Thiế kế đã chứng minh việc đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tron tương lai. Nhà thiết kế Darwin, bao gồm trong WaterGEMS, đã phân tích mạng lưới kinh tế nhất, có tính đến chi phí đường ống. WaterGEMS đã làm giảm thời gian thiết kế gần 85%.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

LuckNow-3

Sự di cư từ các làng lần cận đã làm tăng dân số của Lucknow, Ấn Độ lên đến 5,3 triệu người. Sự mở rộng lộn xộn hệ thống phân phối nước đã dẫn đến nhiều khu vực không có nguồn nước sạch liên tục. Uttar Pradesh Jalnigam yêu cầu doanh nghiệp Rudrabhishek thiết kế 1.900 km đường ống cấp nước cho 3 huyện ở khu vực rộng 2.700 mẫu Anh ở Lucknow.

LuckNow-4

Doanh nghiệp Rudrabhishek đã khảo sát mạng lưới phân phối nước hiện tại và sau đó sử dụng WaterGEMS để thiết kế sơ đồ tích hợp cả hệ thống cấp nước hiện tại và hệ thống cấp nước sẽ xây mới để tạo ra mạng cấp nước 24×7. Thiế kế đã chứng minh việc đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tron tương lai. Nhà thiết kế Darwin, bao gồm trong WaterGEMS, đã phân tích mạng lưới kinh tế nhất, có tính đến chi phí đường ống. WaterGEMS đã làm giảm thời gian thiết kế gần 85%.

Theo Bentley Year In Infrastructure