WaterGEMS với dự án Narkhed Sujal reform, Narkhed, Ấn Độ

Narkhed-1

 

Mạng lưới phân phối nước cũ ở Narkhed, Ấn Độ đã bộc lỗ những yếu điểm như sư mất cân đối, áp lực thấp và thường xuyên phải sửa chữa. Hội đồng thành phố dành $120.000 để cải cách việc cung cấp nước cho các đô thị mới của Chính phủ ở Maharashtra và chính sách vệ sinh. ADCC Infocad mô hình hóa 50,16 km đường ống hiện trạng và 14,26 km đường ống đề xuất và lập kế hoạch cải tạo để đáp ứng yêu cầu cấp nước cho dân số năm 2023 và 2024.

 

Narkhed-2

 

Dữ liệu về mạng cấp nước được nhập vào WaterGEMS và các kịch bản được chạy cho từng vùng và khu vực dựa vào dân số và dự báo nhu cầu. Bằng cách phân bổ nhu cầu đến các điểm đấu nối gần nhất, kiểm tra việc cấp nước đến các vùng và xác định mô hình dựa vào việc đọc các điểm mẫu trên hiện trường, ADCC đã chuẩn bị một kế hoạch phục hồi chức năng hiệu quả nhất bằng việc sử dụng các nguyền dữ liệu sẵn có.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Narkhed-1

Mạng lưới phân phối nước cũ ở Narkhed, Ấn Độ đã bộc lỗ những yếu điểm như sư mất cân đối, áp lực thấp và thường xuyên phải sửa chữa. Hội đồng thành phố dành $120.000 để cải cách việc cung cấp nước cho các đô thị mới của Chính phủ ở Maharashtra và chính sách vệ sinh. ADCC Infocad mô hình hóa 50,16 km đường ống hiện trạng và 14,26 km đường ống đề xuất và lập kế hoạch cải tạo để đáp ứng yêu cầu cấp nước cho dân số năm 2023 và 2024.

Narkhed-2

Dữ liệu về mạng cấp nước được nhập vào WaterGEMS và các kịch bản được chạy cho từng vùng và khu vực dựa vào dân số và dự báo nhu cầu. Bằng cách phân bổ nhu cầu đến các điểm đấu nối gần nhất, kiểm tra việc cấp nước đến các vùng và xác định mô hình dựa vào việc đọc các điểm mẫu trên hiện trường, ADCC đã chuẩn bị một kế hoạch phục hồi chức năng hiệu quả nhất bằng việc sử dụng các nguyền dữ liệu sẵn có.

Theo Bentley Year In Infrastructure