WaterGemS và những tiến bộ trong cả tạo hệ thống cấp nước, nước thải và thu gom nước mưa đô thị

Dự án cải tạo hệ thống cấp nước tại thành phố Narkhed – Ấn Độ

 

Việc xuống cấp của hệ thống cấp nước ở thành phố Narkhed – Ấn độ được xác định là do áp lực nước cấp, và việc bảo dưỡng hệ thống định kỳ. Hội đồng thành phố đã khời xướng dự án cấp nước  trị giá 120.000USD xây dựng hệ thống cấp nước mới của Maharashtra. Adcc Infocad đã mô hình hóa 50,16km tuyến ống hiện trạng và 14,26km đường ống mới đề xuất theo đó là kế hoạch cải tạo hệ thống đáp ứng cho đến năm 2023 và đảm bảo nhu cầu của dân số năm 2043.

 

WaterGemS-1

 

Dữ liệu hệ thống cấp nước được cập nhật vào WaterGemS và chạy mô hình ứng với số lượng dân và dự báo nhu cầu của từng khu vực. Bằng việc phân bố nhu cầu, kiểm tra lượng nước cấp cho từng khu vực và đo đạc dựa trên những trường điểm mẫu, ADcc chuẩn bị kế hoạch một kế hoạch phục hồi hệ thống bằng việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có.

 

Dự án cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Saoner – Ấn Độ

 

Hệ thống cấp nước của thành phố Saoner bị giảm khả năng dẫn nước do vẫn đề mất cân bằng áp lực và áp lực yếu, việc duy tu sửa chữa kém, mạng lưới cấp nước đô thị thì xuống cấp. Đây là một phần của sáng kiến trị giá 275.000USD của Hội đồng thành phố trong lĩnh vực cải tạo cấp nước đô thị mới của Maharashtra. Adcc Infocad đã mô hình hóa mạng lưới để xác định hiện trạng cung cấp nước hiện thời từ đó đề xuất phương án tối ưu cho việc nâng cấp sửa chữa hệ thống để đảm được áp lực cấp và lượng nước cấp.

 

WaterGemS-2

 

Căn cứ và số lượng dân số và dự báo nhu cầu sử dụng nước tương lai, Adcc đã sử dụng WaterGemS nhập thông tin về hệ thống cấp nước, sau đó chạy mô hình cho từng khu vực quận huyện. Adcc chuẩn bị kế hoạch cải tạo tối ưu bằng việc sử dụng các nguồn lực sẵn có bằng cách phân bố nhu cầu, kiểm tra các khu, đo đạc các mô hình dựa trên các trường điểm mẫu.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Dự án cải tạo hệ thống cấp nước tại thành phố Narkhed – Ấn Độ

Việc xuống cấp của hệ thống cấp nước ở thành phố Narkhed – Ấn độ được xác định là do áp lực nước cấp, và việc bảo dưỡng hệ thống định kỳ. Hội đồng thành phố đã khời xướng dự án cấp nước  trị giá 120.000USD xây dựng hệ thống cấp nước mới của Maharashtra. Adcc Infocad đã mô hình hóa 50,16km tuyến ống hiện trạng và 14,26km đường ống mới đề xuất theo đó là kế hoạch cải tạo hệ thống đáp ứng cho đến năm 2023 và đảm bảo nhu cầu của dân số năm 2043.

 

WaterGemS-1

 

Dữ liệu hệ thống cấp nước được cập nhật vào WaterGemS và chạy mô hình ứng với số lượng dân và dự báo nhu cầu của từng khu vực. Bằng việc phân bố nhu cầu, kiểm tra lượng nước cấp cho từng khu vực và đo đạc dựa trên những trường điểm mẫu, ADcc chuẩn bị kế hoạch một kế hoạch phục hồi hệ thống bằng việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có.

Dự án cải tạo hệ thống cấp nước thành phố Saoner – Ấn Độ

Hệ thống cấp nước của thành phố Saoner bị giảm khả năng dẫn nước do vẫn đề mất cân bằng áp lực và áp lực yếu, việc duy tu sửa chữa kém, mạng lưới cấp nước đô thị thì xuống cấp. Đây là một phần của sáng kiến trị giá 275.000USD của Hội đồng thành phố trong lĩnh vực cải tạo cấp nước đô thị mới của Maharashtra. Adcc Infocad đã mô hình hóa mạng lưới để xác định hiện trạng cung cấp nước hiện thời từ đó đề xuất phương án tối ưu cho việc nâng cấp sửa chữa hệ thống để đảm được áp lực cấp và lượng nước cấp.

WaterGemS-2

Căn cứ và số lượng dân số và dự báo nhu cầu sử dụng nước tương lai, Adcc đã sử dụng WaterGemS nhập thông tin về hệ thống cấp nước, sau đó chạy mô hình cho từng khu vực quận huyện. Adcc chuẩn bị kế hoạch cải tạo tối ưu bằng việc sử dụng các nguồn lực sẵn có bằng cách phân bố nhu cầu, kiểm tra các khu, đo đạc các mô hình dựa trên các trường điểm mẫu.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley