WaterGEMS – giải pháp cấp nước cho thành phố Water Garden, Bahrain

Baharain-2

 

Thành phố Water Garden sẽ được đặt trên một hòn đảo 400 ha khai hoang từ biển ở khu vực phía Bắc, Bahrain. Dự án 2,65 tỷ USD sẽ phát triển công dân thành phố, khách sạn, bến du thuyền, đường giao thông, khu dân cư, khu thương mại, đây sẽ là nơi sống và làm việc của 30.000 dân với một dân số gia tăng thêm là 10.000 người.

 

Bahrain-1

 

Sử dụng SewerGEMS và MicroStation dẫn đến tiết kiệm đáng kể thời gian cần thiết để tạo bản vẽ, phát triển các profile và kiểm tra các thiết kế. Phần mềm đã tiết kiệm khoảng 30 đến 40% thời gian thiết kế mạng lưới so với việc sử dụng Excel thời gian trước. Phần mềm cũng được sử dụng để tạo ra các kịch bản cung cấp phạm vi của các trường hợp như các thiết kế đối với các tình huống lưu lượng trung bình và lưu lượng cao nhất.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Baharain-2

Thành phố Water Garden sẽ được đặt trên một hòn đảo 400 ha khai hoang từ biển ở khu vực phía Bắc, Bahrain. Dự án 2,65 tỷ USD sẽ phát triển công dân thành phố, khách sạn, bến du thuyền, đường giao thông, khu dân cư, khu thương mại, đây sẽ là nơi sống và làm việc của 30.000 dân với một dân số gia tăng thêm là 10.000 người.

Bahrain-1

Sử dụng SewerGEMSMicroStation dẫn đến tiết kiệm đáng kể thời gian cần thiết để tạo bản vẽ, phát triển các profile và kiểm tra các thiết kế. Phần mềm đã tiết kiệm khoảng 30 đến 40% thời gian thiết kế mạng lưới so với việc sử dụng Excel thời gian trước. Phần mềm cũng được sử dụng để tạo ra các kịch bản cung cấp phạm vi của các trường hợp như các thiết kế đối với các tình huống lưu lượng trung bình và lưu lượng cao nhất.

Theo Bentley Year In Infrastructure