Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? Video cho trẻ em

Vòng tuần hoàn nước đã và đang diễn ra từ hàng tỉ năm và tất cả cuộc sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nó, Trái Đất không thể sống được nếu không có nước.

 

Thế nào là vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? Bài viết này chúng tôi chia sẻ một đoạn video giáo dục về chu trình nước. Video mô tả cho trẻ em hiểu được một chu kỳ nước diễn ra trong tự nhiên một cách sống động dễ hiểu bởi các hình ảnh tĩnh vật.

 

 

Trong không khí vui vẻ, trẻ em sẽ khám phá ra lý do tại sao nước lại bay hơi, làm thế nào những đám mây được hình thành và những gì xảy ra trước khi mưa mang lại nước cho các đại dương, sông và hồ. Chúng tôi hy vọng đoạn video này sẽ mang lại cho các em sự thích thú, bổ ích và sử dụng nước với mục đích có ích cho môi trường. Phát triển kỹ năng sống cho trẻ tốt hơn trong thế hệ tương lai.