Việt An Miền Bắc tổ chức vinh danh cá nhân xuất sắc năm 2022

Vừa qua, Buổi lễ Tổng Kết năm 2022 được Việt An Miền Bắc tổ chức nhằm động viên, khích lệ các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cũng như thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo công ty đối với CBNV.

Không khí Xuân đang tràn ngập khắp văn phòng Việt An Miền Bắc.
Chúc Việt An Miền Bắc tiếp tục vững bước và đạt được những mục tiêu trong năm 2023 ❤️
🍀VIỆT AN MIỀN BẮC🍀
Hotline: 0901 851 116