Việt An Group cung cấp giải pháp giám sát chỉ tiêu Tổng lượng Carbon hữu cơ (TOC) – Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống

English below
Việt An Group cung cấp giải pháp giám sát chỉ tiêu Tổng lượng Carbon hữu cơ (TOC) – Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống.
Vấn đề:
1. Nhiều nhà máy trong ngành sản xuất Đồ uống mong muốn sản xuất ra ngày càng nhiều sản phẩm; có nghĩa là tăng tải sản xuất, dẫn đến:
– Hệ thống xử lý nước thải không thể “đương đầu” với lượng xả thải tăng cao bất thường.
– Làm tăng chi phí trong quá trình xử lý chất thải tăng vọt.
– Tăng rủi ro cao vi phạm các quy định về xả thải vượt ngưỡng cho các nhà máy.
>> Điều này tăng thêm áp lực lên dây chuyên công nghệ của nhà máy cả ở khu vực up-steam (cung ứng nguyên liệu đầu vào) lẫn down-stream (phân phối thành phẩm đầu ra
2. Một điều khá quan trọng và thường thấy là việc tăng cường/cải thiện quy trình sản xuất bia, nước ngọt nhưng không phải lúc nào cũng đầu tư để nâng cấp cũng như tự động hóa và tối ưu hóa cho hệ thống Xử lý Nước thải (ETP)
3. Ngoài ra, nhà máy có thể phải đối mặt với chi phí nguồn nước đầu vào cao hơn, cụ thể là phải thanh toán nhiều tiền nước đầu vào hơn cho mỗi m3 nước thải ra ➔ Đặc biệt là khi họ sử dụng nước mặt và/hoặc nước giếng
Giải pháp:
Giám sát chỉ tiêu Tổng Carbon hữu cơ (TOC/COD) theo thời gian thực giúp nắm bắt cường độ sản xuất rất chi tiết. Các trường hợp công suất thải cao bất thường được dự báo kịp thời để điều hướng lưu chất về bể chứa khẩn cấp và điều độ dây chuyền sản xuất để hệ thống trở lại trạng thái bình thường, qua đó đáp ứng quy định Mục tiêu An Toàn, Sức Khỏe, Môi Trường của công ty và phát triển bền vững hơn!
Việc đo đạc có thể được thực hiện từ xa, TOC (tương quan với COD) được đo ở các vị trí sau:
– Hố bơm (Pump Pit)
– Bể điều hòa (EQ Tank)
– Calamity Tank (Bồn xã thải)
– Bể trộn (Mixing basin)
PLC qua đó tính toán được khả năng xử lý Tổng lượng tải xã thải Kg/Ngày của nhà máy và xác nhận để điều hướng thích hợp.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:
⭐️VIỆT AN GROUP ⭐️
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com
————————————————————————–
Total Organic Carbon (TOC) monitoring – Food & Beverage Factory
𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌:
1. Many Beverage sites producing more & more product; which means increase of production effluent load
– WWTP can’t cope with this additional unexpected HIGH production effluent ‘load
– Higher discharge/treatment costs, with high(er) loadings
– Risk for breach of effluent discharge consent
>> This adds extra stress on up-stream, or down-stream processes
2. There’s typical a strong emphasis on increasing/improving beer production, but not always on improvement, getting insight, and automation and optimization for the (ETP) Effluent Treatment Plant
3. Site might face higher water intake costs, or higher payment/m3 discharged, and/or limitations on (more) water intake. ➔ Especially when they use, surface- ground- and/or well – water
𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍:
Real Time Organic (TOC/COD) monitoring helps to gain this insight, divert high strength production effluent to a calamity tank and meet Corporate Goals reg. becoming more Sustainable!