Bộ giải pháp giám sát chất lượng môi trường iMisff® series

(English below)

iMisff® là giải pháp đo lường và giám sát chất lượng nước và khí thông minh với những cải tiến vượt bậc, tích hợp đồng bộ từ phần cứng đến phần mềm, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Bộ giải pháp iMisff® đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chính Phủ về việc Bảo Vệ Môi Trường và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu sử dụng cho tất cả các doanh nghiệp, nhà máy đang có nhu cầu lắp đặt giải pháp đo lường và giám sát chất lượng môi trường trong 8 giải pháp : nước thải, nước sạch, nước ngầm, nước mặt, nước biển, khí thải, khí tượng, không khí xung quanh. Ứng dụng trong các ngành như: Cấp nước, nước thải, môi trường, năng lượng, xi măng, giấy, thạch cao, dầu khí, hóa chất, thiết bị bán dẫn, F&B, sản xuất phục vụ cho khoa học và đời sống.

3 ưu điểm vượt bậc mà giải pháp iMisff® mang lại:

 • TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ
 • TRỌN GÓI TỪ PHẦN CỨNG ĐẾN PHẦN MỀM
 • DỄ DÀNG MUA HÀNG VÀ LẮP ĐẶT

Ngoài ra còn các điểm nổi bật khác như:

 • Thiết bị sử dụng có nguồn gốc xuất xứ từ Châu Âu/G7 – chính hãng.
 • Tích hợp đồng bộ từ phần cứng đến phần mềm.
 • Đạt chứng nhận mCERTs/TUV
 • Đầu tư một lần – sử dụng bền bỉ theo thời gian.

Việt An tự tin rằng bộ giải pháp toàn diện iMisff® sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm, đảm bảo tối ưu đầu tư và vận hành. Bên cạnh đó, iMisff® đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về đo lường, lấy mẫu và truyền tải, theo dõi số liệu, tất cả các tính năng cần thiết được tích hợp trong 1 giải pháp duy nhất và được đóng gói theo đúng nhu cầu của khách hàng mong muốn.

BỘ GIẢI PHÁP iMisff® series bao gồm 8 model ứng dụng cho 8 giải pháp của Việt An:

MODEL

TÊN GIẢI PHÁP

iMisff 2101-VAE-SOLAR Trạm quan trắc nước sạch dùng solar
iMisff 2101-VAE-GRID Trạm quan trắc nước sạch dùng điện lưới
iMisff 3101-VAE-STANDARD Trạm quan trắc nước thải cơ bản (gián tiếp)
iMisff 3101-VAE-COMPACT Trạm quan trắc nước thải compact (gián tiếp)
iMisff 3101-VAE-DIRECT Trạm quan trắc nước thải trực tiếp
iMisff 4101- VAE -STANDARD Trạm quan trắc nước mặt/nước sông
iMisff 4101- VAE -COMPACT Trạm quan trắc nước mặt/nước sông
iMisff 5101- VAE-GRID Trạm quan trắc nước ngầm/giếng dùng điện lưới
iMisff 5101- VAE-SOLAR Trạm quan trắc nước ngầm/giếng dùng solar
iMisff 6101- VAE -STANDARD Trạm quan trắc nước biển cơ bản
iMisff 6101- VAE -COMPACT Trạm quan trắc nước biển compact
iMisff 7101- VAE -INS Trạm quan trắc khí thải hệ insitu
iMisff 7101- VAE -EXT Trạm quan trắc khí thải hệ extractive
iMisff 7101- VAE- INS-PC Trạm quan trắc khí thải hệ insitu có máy tính
iMisff 7101- VAE- EXT-PC Trạm quan trắc khí thải hệ extractive có máy tính
iMisff 8101- VAE Trạm quan trắc không khí xung quanh (trạm nền)
iMisff 8101- VAE – OP Trạm quan trắc không khí xung quanh (trạm compact)
iMisff 8101- VAE – OO Trạm quan trắc mùi
iMisff 8101- VAE – OD Trạm quan trắc bụi
iMisff 8101- VAE – OW Trạm quan trắc thời tiết

Chúng tôi tin tưởng rằng BỘ GIẢI PHÁP iMisff® series sẽ giúp quý khách giải quyết mọi khó khăn trong việc đo lường và tuân thủ đúng theo yêu cầu của Thông tư & Nghị định mà Chính Phủ đã ban hành.

Xem chi tiết giải pháp tại:

Để hiểu thêm về giải pháp iMisff® do Việt An cung cấp, liên hệ theo:

Viet An Group

𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com

𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com

——————————————————————————

Viet An officially launches the iMisff® series solutions

iMisff® is a smart water and gas quality measurement and monitoring solution with outstanding improvements, and synchronous integration from hardware to software, meeting the international ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standards.

The iMisff® suite of solutions fully meets the Government requirements on Environmental Protection and is fully suited to fulfill the needs of all enterprises and factories that are in need of installing environmental quality measurement and monitoring solutions. The suite provides 8 different solutions: for wastewater, clean water, groundwater, surface water, seawater, emissions, weather information and ambient air. They can be applied in such varying industries as water supply, wastewater treatment, environment, energy, cement, paper, oil and gas, chemicals, semiconductor equipment, F&B and manufacturing in life sciences.

3 clear advantages that the iMisff® solution brings to you:

 • SAVES TIME AND COSTS
 • TOTAL PACKAGE, FROM HARDWARE TO SOFTWARE
 • EASY TO BUY AND INSTALL

There are also other highlights to point out:

 • All equipment being used originates from Europe or other G7 countries – genuine
 • Synchronized integration of hardware and software
 • Fully mCERTs/TUV certified
 • One-time investment – with a durable lifespan

Viet An is confident that the iMisff® comprehensive suite of solutions will give customers peace of mind, ensuring optimal investment results and smooth operation. In addition, iMisff® ensures the full range of measurement, sampling and transmission requirements, data tracking, all the necessary features are integrated into a single solution and packaged according to the needs and specifications of the customer.

THE iMisff® series includes 8 application models for 8 solutions by the Việt An Group:

MODEL

SOLUTION NAME

iMisff 2101-VAE-SOLAR Solar powered Clean Water Monitoring Station
iMisff 2101-VAE-GRID Grid powered Clean Water Monitoring Station
iMisff 3101-VAE-STANDARD Basic Wastewater Monitoring Station
iMisff 3101-VAE-COMPACT Compact Wastewater Monitoring Station
iMisff 3101-VAE-DIRECT Direct Waste Water Monitoring Station
iMisff 4101- VAE -STANDARD Basic Surface/River Water Monitoring Station
iMisff 4101- VAE -COMPACT Compact Surface/River Water Monitoring Station
iMisff 5101- VAE-GRID Grid Powered Underground Water/Well Monitoring Station
iMisff 5101- VAE-SOLAR Solar Powered Underground Water/Well Monitoring Station
iMisff 6101- VAE -STANDARD Basic Seawater Monitoring Station
iMisff 6101- VAE -COMPACT Compact Seawater Monitoring Station
iMisff 7101- VAE -INS Insitu Stack Emission Monitoring Station
iMisff 7101- VAE -EXT Extractive Stack Emission Monitoring Station
iMisff 7101- VAE- INS-PC Insitu Stack Emission Monitoring Station, PC included
iMisff 7101- VAE- EXT-PC Extractive Stack Emission Monitoring Station, PC included
iMisff 8101- VAE Ambient Air Base Monitoring Station
iMisff 8101- VAE – OP Ambient Air Compact Monitoring Station
iMisff 8101- VAE – OO Odor Monitoring Station
iMisff 8101- VAE – OD Dust Monitoring Station
iMisff 8101- VAE – OW Weather Monitoring Station

We are confident that the iMisff® series will help you solve any difficulties in the monitoring and in complying with the rules and regulations as issued by your government.

See the solution details at:

To know more about the iMisff® solution from the Viet An Group, contact:

Viet An Group

𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com

𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com