Ứng dụng WaterGEMS trong điều chỉnh thủy lực tại dự án PAHI, Sao Paulo, Brazil

PAHI-1

 

Đơn vị kinh doanh Santos ở Sabesp đã tiến hành một dự án 1,6 triệu USD để phân tích nhu cầu sử dụng nước và điểu chỉnh đồng hồ đo ở sao Paulo. Dự án đã tập trung vào việc kết nối với các vấn đề gian lận trên các trang kiểm toán, quyết toán các khoản nợ, và thực tiễn liên quan đến lượng nước không thu nhập. Mô hình mạng lưới thủy lực được áp dụng để giảm lượng nước thất thoát và  lượng nước không hóa đơn.

 

PAHI-2

 

WaterGEMS được sử dụng để phân tích nhu cầu của khách hàng, sự kết nối nước và các biến thủy lực có ảnh hưởng đến việc đo lường nước như áp suất, dòng chảy, việc sử dụng máy bơm nước. Là một phần của việc điều chỉnh, hồ sơ nhu cầu của khách hàng đã bị tăng lên, dẫn đến việc tăng trung bình 210% trong hóa đơn tiền nước. Tỷ lệ lượng nước thất thoát trên mạng lưới phân phối toàn cầu đã giảm từ 500 xuống 400 lít trong ngày.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

PAHI-1

Đơn vị kinh doanh Santos ở Sabesp đã tiến hành một dự án 1,6 triệu USD để phân tích nhu cầu sử dụng nước và điểu chỉnh đồng hồ đo ở sao Paulo. Dự án đã tập trung vào việc kết nối với các vấn đề gian lận trên các trang kiểm toán, quyết toán các khoản nợ, và thực tiễn liên quan đến lượng nước không thu nhập. Mô hình mạng lưới thủy lực được áp dụng để giảm lượng nước thất thoát và  lượng nước không hóa đơn.

PAHI-2

WaterGEMS được sử dụng để phân tích nhu cầu của khách hàng, sự kết nối nước và các biến thủy lực có ảnh hưởng đến việc đo lường nước như áp suất, dòng chảy, việc sử dụng máy bơm nước. Là một phần của việc điều chỉnh, hồ sơ nhu cầu của khách hàng đã bị tăng lên, dẫn đến việc tăng trung bình 210% trong hóa đơn tiền nước. Tỷ lệ lượng nước thất thoát trên mạng lưới phân phối toàn cầu đã giảm từ 500 xuống 400 lít trong ngày.

Theo Bentley Year In Infrastructure

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: