Ứng dụng WaterGEMS tại tổng công ty nước khu vực Barwon, Australia

Barwon-1

 

Tổng công ty khu vực Barwon (Barwon water) phục vụ khu vực rộng 8.100 m2 ở Victoria, Australia. Công ty nhận được 8 yêu cầu về việc báo cáo lưu lượng và áp lực trong mỗi tuần từ phía ông chủ các tòa nhà, những người cần đáp ứng tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Việc tạo ra các lớp thông tin về lưu lượng và áp lực ở Barwon Water GIS cho phép công ty đáp ứng ngay lập tức những yêu cầu này của khách hàng.

 

Barwon-2

 

Hệ thống này tích hợp WaterGEMS với dữ liệu Oracle based GIS . WaterGEM tự động phân tích dòng cháy ở mỗi nút và kết quả được xuất sang Oracle thông qua công cụ Modelbuilder. Thông tin này là cơ sở cho lớp lưu lượng và áp lực. Việc tích hợp 2 cách này cho phép kết quả chạy mô hình được chia sẻ thông qua GIS. Hệ thống giảm thời gian tạo ra các mô phỏng thủy lực và báo cáo từ 2 tiếng đến vài phút, tiết kiệm khoảng $356.000 trong vòng hơn 3 năm.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Barwon-1

Tổng công ty khu vực Barwon (Barwon water) phục vụ khu vực rộng 8.100 m2 ở Victoria, Australia. Công ty nhận được 8 yêu cầu về việc báo cáo lưu lượng và áp lực trong mỗi tuần từ phía ông chủ các tòa nhà, những người cần đáp ứng tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Việc tạo ra các lớp thông tin về lưu lượng và áp lực ở Barwon Water GIS cho phép công ty đáp ứng ngay lập tức những yêu cầu này của khách hàng.

Barwon-2

Hệ thống này tích hợp WaterGEMS với dữ liệu Oracle based GIS . WaterGEM tự động phân tích dòng cháy ở mỗi nút và kết quả được xuất sang Oracle thông qua công cụ Modelbuilder. Thông tin này là cơ sở cho lớp lưu lượng và áp lực. Việc tích hợp 2 cách này cho phép kết quả chạy mô hình được chia sẻ thông qua GIS. Hệ thống giảm thời gian tạo ra các mô phỏng thủy lực và báo cáo từ 2 tiếng đến vài phút, tiết kiệm khoảng $356.000 trong vòng hơn 3 năm.

Theo Bentley Year In Infrastructure

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: