Ứng dụng WaterGEMS cho dự án Saoner Sujal reform project – Ấn Độ

Saoner-1

 

Yêu sách bởi sự mất cân đối, vấn đề áp lực thấp, thường xuyên phải sửa chữa, mạng lưới phân phối nước cũ ở Saoner , Ấn Độ là một phần trong sách kiến $275.000 của hội đồng thành phố trong việc cải tạo mạng nước cấp nước cho các đô thị mới ở Maharashtra và chính sách vệ sinh. ADCC Infocad đã mô hình hóa mạng lưới để xác nhận việc cung cấp nước hiện tại có thể hỗ trợ việc cải cách đề xuất và sửa đổi kế hoạch để đáp ứng được áp suất và lưu lượng nước tối ưu.

 

Saoner-2

 

Dựa vào dân số và dự báo nhu cầu, ADCC sử dụng WaterGEMS để nhập dữ liệu mạng lưới cấp nước và sau đó chạy các kịch bản cho mỗi vùng và khu vực đồng hồ đo. ADCC đã chuẩn bị một dự án phục hồi chức năng tối ưu bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu có sẵn, phân chia nhu cầu đến các điểm đấu nối gần nhất, kiểm tra việc cung cấp đến các vùng và xác định mô hình dựa vào việc đọc các điểm mẫu trên hiện trường.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Saoner-1

Yêu sách bởi sự mất cân đối, vấn đề áp lực thấp, thường xuyên phải sửa chữa, mạng lưới phân phối nước cũ ở Saoner , Ấn Độ là một phần trong sách kiến $275.000 của hội đồng thành phố trong việc cải tạo mạng nước cấp nước cho các đô thị mới ở Maharashtra và chính sách vệ sinh. ADCC Infocad đã mô hình hóa mạng lưới để xác nhận việc cung cấp nước hiện tại có thể hỗ trợ việc cải cách đề xuất và sửa đổi kế hoạch để đáp ứng được áp suất và lưu lượng nước tối ưu.

Saoner-2

Dựa vào dân số và dự báo nhu cầu, ADCC sử dụng WaterGEMS để nhập dữ liệu mạng lưới cấp nước và sau đó chạy các kịch bản cho mỗi vùng và khu vực đồng hồ đo. ADCC đã chuẩn bị một dự án phục hồi chức năng tối ưu bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu có sẵn, phân chia nhu cầu đến các điểm đấu nối gần nhất, kiểm tra việc cung cấp đến các vùng và xác định mô hình dựa vào việc đọc các điểm mẫu trên hiện trường.

Theo Bentley Year In Infrastructure

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: