Ứng dụng Viễn thám cho việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên tại Hyderabad – Ấn Độ

hyderabad-India-1

 

Bang Andhra Pradesh đã chỉ đạo Trung tâm ứng dụng Sensing (ApSrAc) phát triển bản đồ chuyên đề với sự hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ để giảm bớt cuộc khủng hoảng về đất trồng trọt tại đây. Một hệ thống thông tin đất đai với bản đồ địa hình được phát triển cho 31 huyện được miễn trừ cho vay nông nghiệp và một cơ sở dữ liệu các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với 12 huyện đã được tạo ra để hỗ trợ chương trình phát triển lưu vực sông.

 

hyderabad-India-2

 

ApSrAc đã chọn phương pháp tốt nhất để thực hiện từng dự án bằng cách sử dụng các công nghệ tích hợp. microStation được sử dụng để trích xuất dữ liệu vector (kỹ thuật số) và lập bản đồ địa chính. Dữ liệu thu thập bao gồm thông tin trắc địa, hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, khảo sát GPS. Dự án thí điểm tiếp theo đối với các Sở khoa học và công nghệ về bản đồ địa hình cho 16 huyện như là một bước tiến cải thiện chất lượng cuộc sống.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

hyderabad-India-1

Bang Andhra Pradesh đã chỉ đạo Trung tâm ứng dụng Sensing (ApSrAc) phát triển bản đồ chuyên đề với sự hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ để giảm bớt cuộc khủng hoảng về đất trồng trọt tại đây. Một hệ thống thông tin đất đai với bản đồ địa hình được phát triển cho 31 huyện được miễn trừ cho vay nông nghiệp và một cơ sở dữ liệu các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với 12 huyện đã được tạo ra để hỗ trợ chương trình phát triển lưu vực sông.

hyderabad-India-2

ApSrAc đã chọn phương pháp tốt nhất để thực hiện từng dự án bằng cách sử dụng các công nghệ tích hợp. microStation được sử dụng để trích xuất dữ liệu vector (kỹ thuật số) và lập bản đồ địa chính. Dữ liệu thu thập bao gồm thông tin trắc địa, hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, khảo sát GPS. Dự án thí điểm tiếp theo đối với các Sở khoa học và công nghệ về bản đồ địa hình cho 16 huyện như là một bước tiến cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley