Ứng dụng SewerGEMS vào hệ thống quản lý thông minh an toàn nước (Aquasafe)

Lisbon-1

 

SimTejo thu gom, xử lý và thoát nước thải cho Lisbon và các thành phố tự trí khác ở Bồ Đào Nha. Lượng nước mưa không được kiểm soát gây ra lũ lụt, cuốn theo hạt sạn, chất rắn và mất các chức năng tiềm tang. Việc nâng cấp công nghệ quản lý thông tin cho thấy sự cần thiết hơn nữa sự tích hợp 1 hệ thống thông minh với các hoạt động hàng ngày. SimTejo phát triển Aquasafe để chuyển dữ liệu phong phú từ một công cụ lập kế hoạch thành một công cụ ra quyết định.

 

Lisbon-2

 

Dự án $100.000 giải quyết yêu cầu đối với việc dự báo, đánh giá và xác minh dữ liệu sự kiện cũng như báo cáo dữ liệu thời gian thự từ các hệ thống khác nhau. SewerGEMS cho phép phân tích, tối ưu hóa và dữ báo vận tải nước thải, hoạt động hệ thống và hiệu quả năng lượng. Aquasafe thự động thực hiện SewerGEMS và tích hợp với công cụ lập mô hình bằng cách sử dụng công nghệ Bentley’s WaterObjects.NET.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Lisbon-1

SimTejo thu gom, xử lý và thoát nước thải cho Lisbon và các thành phố tự trí khác ở Bồ Đào Nha. Lượng nước mưa không được kiểm soát gây ra lũ lụt, cuốn theo hạt sạn, chất rắn và mất các chức năng tiềm tang. Việc nâng cấp công nghệ quản lý thông tin cho thấy sự cần thiết hơn nữa sự tích hợp 1 hệ thống thông minh với các hoạt động hàng ngày. SimTejo phát triển Aquasafe để chuyển dữ liệu phong phú từ một công cụ lập kế hoạch thành một công cụ ra quyết định.

Lisbon-2

Dự án $100.000 giải quyết yêu cầu đối với việc dự báo, đánh giá và xác minh dữ liệu sự kiện cũng như báo cáo dữ liệu thời gian thự từ các hệ thống khác nhau. SewerGEMS cho phép phân tích, tối ưu hóa và dữ báo vận tải nước thải, hoạt động hệ thống và hiệu quả năng lượng. Aquasafe thự động thực hiện SewerGEMS và tích hợp với công cụ lập mô hình bằng cách sử dụng công nghệ Bentley’s WaterObjects.NET.

Theo Bentley Year In Infrastructure