Ứng dụng phần mềm Bentley cho cảng Vuosaari – Phần Lan

Cang-Vuosaari

 

Cảng mới Vuosaari là cảng hàng hóa lớn ở Helsinki, Phần Lan. Nó bao gồm cảng chính, khu vực kinh doanh liền kề, cơ sở hạ tầng giao thông, khu vực hậu cần và cửa khẩu. Cảng Helsinki được xây dựng từ dự án kết hợp tất cả các thông tin về hạ tầng cảng vào trong một hệ thống bản đồ. Hệ thống này cho phép truy cập tài liệu, lịch trình bảo trì, và quá trình bảo trì cho khoảng 80 cấu trúc các tòa nhà và hệ thống khác nhau.

 

Một thách thức của dự án đó là nghiên cứu cách an toàn nhất để trao đổi thông tin giữa các phần mềm và hệ thống cần thiết để đạt được các chức năng mô phỏng. Các hệ thống khác nhau tại các địa điểm khác nhau và có các quy định an ninh thông tin của từng nơi. Do đó phương pháp sử dụng dịch vụ Web đã được xác định là giải pháp tốt nhất đáp ứng thách thức đó.

 

Trong quá trình hợp tác với Buildercom, Bentley đã phát triển các giải pháp tích hợp bằng cách sử dụng Bentley map để vẽ các bản đồ, Integration Server ProjectWise cho quản lý nội dung và Buildercom’s FacilityInfo để bảo trì thông tin. Dự án trị giá 700.000USD đã được hoàn tất trong 1.5 năm và hệ thống quản lý khoảng 11.500 tài liệu cho khoảng 70 tài khoản người dùng.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Cang-Vuosaari

Cảng mới Vuosaari là cảng hàng hóa lớn ở Helsinki, Phần Lan. Nó bao gồm cảng chính, khu vực kinh doanh liền kề, cơ sở hạ tầng giao thông, khu vực hậu cần và cửa khẩu. Cảng Helsinki được xây dựng từ dự án kết hợp tất cả các thông tin về hạ tầng cảng vào trong một hệ thống bản đồ. Hệ thống này cho phép truy cập tài liệu, lịch trình bảo trì, và quá trình bảo trì cho khoảng 80 cấu trúc các tòa nhà và hệ thống khác nhau.

Một thách thức của dự án đó là nghiên cứu cách an toàn nhất để trao đổi thông tin giữa các phần mềm và hệ thống cần thiết để đạt được các chức năng mô phỏng. Các hệ thống khác nhau tại các địa điểm khác nhau và có các quy định an ninh thông tin của từng nơi. Do đó phương pháp sử dụng dịch vụ Web đã được xác định là giải pháp tốt nhất đáp ứng thách thức đó.

Trong quá trình hợp tác với Buildercom, Bentley đã phát triển các giải pháp tích hợp bằng cách sử dụng Bentley map để vẽ các bản đồ, Integration Server ProjectWise cho quản lý nội dung và Buildercom’s FacilityInfo để bảo trì thông tin. Dự án trị giá 700.000USD đã được hoàn tất trong 1.5 năm và hệ thống quản lý khoảng 11.500 tài liệu cho khoảng 70 tài khoản người dùng.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley