Ứng dụng microStation vào quản lý bản đồ đường trục chính tại Baltimore – Maryland – Mỹ

Maryland-1

 

Ấn bản bản đồ năm 2011-2012 là ấn bản bản đồ con đường chiến tranh năm 1812 nhằm mục đích kỷ niệm 200 năm ngày chiến tranh tại Maryland. Cục quản lý đường cao tốc Maryland có nhiệm vụ định kỳ 6 tháng cập nhật 1 lần, bản đồ có khoảng 1.100 địa điểm địa lý, 159 đô thị, và các tuyến đường liên bang, đường cao tốc, công viên, sân bay, trường học. Phiên bản đặc biệt kỷ niệm chiến tranh năm 1812 thể hiện các di tích lịch sử và các điểm tham quan du lịch.

 

Maryland-2

 

Bang đã tiết kiệm được thời gian, tiền đóng thuế cập nhật bằng việc sử dụng microStation để thiết kế các bản đồ và cCADscript để xử lý những gì người sử dụng nhìn thấy trên giao diện. Nhóm nghiên cứu dự án tạo ra một thư mục mới và sao chép các tập tin thiết kế để có thể chỉnh sửa được cho phiên bản tiếp theo. Các nhóm dự án sử dụng projectWise để có được các thông tin cập nhật thường xuyên từ nhiều điểm trên toàn bang.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Maryland-1

Ấn bản bản đồ năm 2011-2012 là ấn bản bản đồ con đường chiến tranh năm 1812 nhằm mục đích kỷ niệm 200 năm ngày chiến tranh tại Maryland. Cục quản lý đường cao tốc Maryland có nhiệm vụ định kỳ 6 tháng cập nhật 1 lần, bản đồ có khoảng 1.100 địa điểm địa lý, 159 đô thị, và các tuyến đường liên bang, đường cao tốc, công viên, sân bay, trường học. Phiên bản đặc biệt kỷ niệm chiến tranh năm 1812 thể hiện các di tích lịch sử và các điểm tham quan du lịch.

Maryland-2

Bang đã tiết kiệm được thời gian, tiền đóng thuế cập nhật bằng việc sử dụng microStation để thiết kế các bản đồ và cCADscript để xử lý những gì người sử dụng nhìn thấy trên giao diện. Nhóm nghiên cứu dự án tạo ra một thư mục mới và sao chép các tập tin thiết kế để có thể chỉnh sửa được cho phiên bản tiếp theo. Các nhóm dự án sử dụng projectWise để có được các thông tin cập nhật thường xuyên từ nhiều điểm trên toàn bang.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley