Ứng dụng MicroStation và Bentley trong dự án đánh dấu địa lý (GML) tại Hobro, Đan Mạch

Hobro-1

 

Các nước châu Âu đang phát triển ngôn ngữ đánh dấu địa lý (GML) theo tiêu chuẩn để phục vụ cho việc chuyển đổi dữ liệu giữa GIS và CAD. Trong dự án nay, một công cụ được sử dụng để dịch các tập file trong một môi trường kiểm soát để cung cấp cho người sử dụng một phương pháp truy cập dễ dàng hơn vào các bộ dữ liệu đa dạng. Dụng cụ này chạy trên bản đồ MicroStation và Bentley.

 

Hobro-2

 

MicroStation sử dụng nhiều tính năng hơn dụng cụ GIS truyền thống nên nó có thể phân chia các tính năng GML theo các thuộc tính. Các tập tin nhập vào lưu giữ cấu trúc thiết lập của chúng như tên các tính năng và thuộc tính. Việc nhập dữ liệu có thể sử dụng XML Schema Difinition hoặc dịch các tập tin GML theo dữ liệu phân tích. Việc xuất dữ liệu được thực hiện tương tự, kết hợp các tính năng theo thuộc tính, theo một lược đồ xsd hoặc xuất ra các tính năng thô.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Hobro-1

Các nước châu Âu đang phát triển ngôn ngữ đánh dấu địa lý (GML) theo tiêu chuẩn để phục vụ cho việc chuyển đổi dữ liệu giữa GIS và CAD. Trong dự án nay, một công cụ được sử dụng để dịch các tập file trong một môi trường kiểm soát để cung cấp cho người sử dụng một phương pháp truy cập dễ dàng hơn vào các bộ dữ liệu đa dạng. Dụng cụ này chạy trên bản đồ MicroStation và Bentley.

Hobro-2

MicroStation sử dụng nhiều tính năng hơn dụng cụ GIS truyền thống nên nó có thể phân chia các tính năng GML theo các thuộc tính. Các tập tin nhập vào lưu giữ cấu trúc thiết lập của chúng như tên các tính năng và thuộc tính. Việc nhập dữ liệu có thể sử dụng XML Schema Difinition hoặc dịch các tập tin GML theo dữ liệu phân tích. Việc xuất dữ liệu được thực hiện tương tự, kết hợp các tính năng theo thuộc tính, theo một lược đồ xsd hoặc xuất ra các tính năng thô. 

Theo Bentley Year In Infrastructure