Ứng dụng MicroStation trong kỹ thuật viễn thông tại Hyderabad, Ấn Độ

Hyderabad-1

 

Mục tiêu của dự án ở Hyderabad, Ấn Độ là xây dựng một hệ thống có cấu hình và khả năng mở rộng tối ưu đáp ứng được các yêu cầu của bản đồ dữ liệu viễn thông của tổ chức. Ứng dụng phải dễ cài đặt và thiết lập, hỗ trợ một môi trường nhiều người sử dụng an toàn.

 

Hyderabad-2

 

Nhóm dự án đã sử dụng phiên bản mới nhất của MicroStation cùng với Bentley Map và Oracle 11g để xây dựng các tiêu chuẩn mô hình dữ liệu viễn thông và xây dựng các ứng dụng.  Đến nay, các ứng dụng đã được cải thiện năng suất đến 27% và hiệu quả 23%.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Hyderabad-1

Mục tiêu của dự án ở Hyderabad, Ấn Độ là xây dựng một hệ thống có cấu hình và khả năng mở rộng tối ưu đáp ứng được các yêu cầu của bản đồ dữ liệu viễn thông của tổ chức. Ứng dụng phải dễ cài đặt và thiết lập, hỗ trợ một môi trường nhiều người sử dụng an toàn.

Hyderabad-2

Nhóm dự án đã sử dụng phiên bản mới nhất của MicroStation cùng với Bentley Map và Oracle 11g để xây dựng các tiêu chuẩn mô hình dữ liệu viễn thông và xây dựng các ứng dụng.  Đến nay, các ứng dụng đã được cải thiện năng suất đến 27% và hiệu quả 23%.

Theo Bentley Year In Infrastructure