Ứng dụng MicroStation lập bản đồ hệ thống dữ liệu về khí và điện tại Hyderabad – Ấn Độ

hyderabad-1

 

Công ty TNHH Infotech đã tiếp tục được chỉ định để xây dựng, cấu hình hệ thống dữ liệu bản đồ thân thiện với người sử dụng và đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu bản đồ. Quá trình lập bản đồ liên quan đến bản đồ Raster, đây là tài liệu tham khảo và để vẽ mạng bản đồ trong microStation. Phạm vi công việc bao gồm tạo ra các mô hình dữ liệu, trong đó microStation và Bentley là các ứng dụng để tùy biến giao diện bản đồ.

 

hyderabad-2

 

Các giao diện tùy chỉnh của chương trình cho phép Infotech xây dựng một tổ chức, hệ thống tự động theo phương pháp tiếp cận hướng đối tượng dữ liệu bản đồ. Các hệ thống dựa trên nguyên tắc tự động hóa tìm kiếm trên mạng, kết nối và truy tìm vị trí và các quá trình khác. Với nguồn đầu tư 135.00USD, các hệ thống đã cải thiện năng suất tổng thể lên 25% so với ban đầu, với những người đã có kinh nghiệm sử dụng thì năng suất tăng thêm 20%.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

hyderabad-1

Công ty TNHH Infotech đã tiếp tục được chỉ định để xây dựng, cấu hình hệ thống dữ liệu bản đồ thân thiện với người sử dụng và đáp ứng các yêu cầu về dữ liệu bản đồ. Quá trình lập bản đồ liên quan đến bản đồ Raster, đây là tài liệu tham khảo và để vẽ mạng bản đồ trong microStation. Phạm vi công việc bao gồm tạo ra các mô hình dữ liệu, trong đó microStationBentley là các ứng dụng để tùy biến giao diện bản đồ.

hyderabad-2

Các giao diện tùy chỉnh của chương trình cho phép Infotech xây dựng một tổ chức, hệ thống tự động theo phương pháp tiếp cận hướng đối tượng dữ liệu bản đồ. Các hệ thống dựa trên nguyên tắc tự động hóa tìm kiếm trên mạng, kết nối và truy tìm vị trí và các quá trình khác. Với nguồn đầu tư 135.00USD, các hệ thống đã cải thiện năng suất tổng thể lên 25% so với ban đầu, với những người đã có kinh nghiệm sử dụng thì năng suất tăng thêm 20%.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: