Ứng dụng MicroStation cho việc xây dựng bản đồ cho đất nước Ấn Độ

Dehradun-1

 

Được thực hiện vào năm 1767, Survey of India là một cuộc khảo sát quốc gia và tổ chức lập bản đồ là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ và là bộ phân khoa học lâu đời nhất trong chính phủ Ấn độ. Là một cơ quan lập bản đồ chính của quốc là, chịu trách nhiệm cho toàn bộ các cuộc điều tra trắc địa và địa lý, nghiên cứu và lập bản đồ địa hình, bản đồ địa lý và các biểu đồ hàng không, khảo sát địa chính, các hướng dẫn và bản đồ thành phố.

 

Dehradun-2

 

Cuộc khảo sát Ấn Độ đã tạo ra một dữ liệu địa hình kỹ thuật số tỷ lệ 1:250.000, 1:50.000 và 1:25.000. Việc tìm kiếm các công cụ kỹ thuật số hiệu quả để đẩy mạnh việc sản xuất bản độ, Survey of India đã thực hiện trên phần mềm MicroStation kết hợp với Bentley Descartes, MicroStation GeoGraphics và Geopak. Giải pháp của phần mềm Bentley đã giảm số giờ cần thiết để lập bản đồ, các bản hard copy bây giờ được số hóa để dễ phổ biến.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Hi, English testing continue…

Dehradun-1

Được thực hiện vào năm 1767, Survey of India là một cuộc khảo sát quốc gia và tổ chức lập bản đồ là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ và là bộ phân khoa học lâu đời nhất trong chính phủ Ấn độ. Là một cơ quan lập bản đồ chính của quốc là, chịu trách nhiệm cho toàn bộ các cuộc điều tra trắc địa và địa lý, nghiên cứu và lập bản đồ địa hình, bản đồ địa lý và các biểu đồ hàng không, khảo sát địa chính, các hướng dẫn và bản đồ thành phố.

Dehradun-2

Cuộc khảo sát Ấn Độ đã tạo ra một dữ liệu địa hình kỹ thuật số tỷ lệ 1:250.000, 1:50.000 và 1:25.000. Việc tìm kiếm các công cụ kỹ thuật số hiệu quả để đẩy mạnh việc sản xuất bản độ, Survey of India đã thực hiện trên phần mềm MicroStation kết hợp với Bentley Descartes, MicroStation GeoGraphics và Geopak. Giải pháp của phần mềm Bentley đã giảm số giờ cần thiết để lập bản đồ, các bản hard copy bây giờ được số hóa để dễ phổ biến.

Theo Bentley Year In Infrastructure