Ứng dụng microStation cho mô hình 3D trong việc thiết kế công trình thủy lợi tại Madhya Pradesh – Ấn Độ

India-1 

Để chuẩn bị cho dự án thủy lợi trị giá 160 triệu USD tại Madhya Pradesh, Công ty tư nhân Secon đã được lựa chọn để lập bản đồ diện tích lưu vực 17.000km2 của lưu vực sông. Sử dụng các ảnh vệ tinh độ phân giải cao để lập bản đồ với độ nét khoảng cách 1m. Các phép đo địa hình và đo diện tích được thực hiện ở trên máy trạm không gian cao cấp.

 

India-2

 

Secon đã sử dụng microStation và phần mềm DAT/em để tạo ra các mô hình địa hình kỹ thuật số từ ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cùng với âm thanh nổi. Bản đồ xác định vị trí của đập, khu vực ngập nước và mạng lưới kênh rạch để ưới cho khu vực chính. Sử dụng microStation như là nền tảng cơ sở cho phép nắm bắt các tính năng tiên tiến và hiệu quả cao đã giúp việc thực hiện dự án lập bản đồ trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

India-1 

Để chuẩn bị cho dự án thủy lợi trị giá 160 triệu USD tại Madhya Pradesh, Công ty tư nhân Secon đã được lựa chọn để lập bản đồ diện tích lưu vực 17.000km2 của lưu vực sông. Sử dụng các ảnh vệ tinh độ phân giải cao để lập bản đồ với độ nét khoảng cách 1m. Các phép đo địa hình và đo diện tích được thực hiện ở trên máy trạm không gian cao cấp.

India-2

Secon đã sử dụng microStation và phần mềm DAT/em để tạo ra các mô hình địa hình kỹ thuật số từ ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cùng với âm thanh nổi. Bản đồ xác định vị trí của đập, khu vực ngập nước và mạng lưới kênh rạch để ưới cho khu vực chính. Sử dụng microStation như là nền tảng cơ sở cho phép nắm bắt các tính năng tiên tiến và hiệu quả cao đã giúp việc thực hiện dự án lập bản đồ trong một khoảng thời gian ngắn.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley