Ứng dụng lập bản đồ 3D thảm họa động đất tại thành phố Kawasaki – Nhật Bản

kawasaki-1

 

Trong sự trở lại của những trận động đất ở phía Đông Nhật Bản, Công ty TNHH Asia Air Survey đã tiến hành lập bản đồ LiDAR của khu vực thiên tai để cung cấp dữ liệu đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả. Bằng việc sử dụng tia laser gắn trên xe góc quay 360 độ cho phép tích hợp dữ liệu hình ảnh và vị trí tọa độ 3D. Số liệu điều tra 3D sẽ phủ lên bản đồ quy hoạch thành phố và cho thấy được phạm vi của thảm họa.

 

Kawasaki-2

 

Công ty đã sử dụng microStation và DGN để tạo ra các bản đồ địa hình. Quỹ đạo LiDAR đã được tạo ra trong DGN và được hiển thị cho việc tham khảo trên các bản đồ quy hoạch của thành phố. Những đám mây 3D được đọc và hiển thị trực quan các đám mây điểm bằng microStation. Việc sử dụng khảo sát 360 độ cho hiệu quả gấp 10 lần so với sử dụng tia laser tĩnh.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

kawasaki-1

Trong sự trở lại của những trận động đất ở phía Đông Nhật Bản, Công ty TNHH Asia Air Survey đã tiến hành lập bản đồ LiDAR của khu vực thiên tai để cung cấp dữ liệu đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả. Bằng việc sử dụng tia laser gắn trên xe góc quay 360 độ cho phép tích hợp dữ liệu hình ảnh và vị trí tọa độ 3D. Số liệu điều tra 3D sẽ phủ lên bản đồ quy hoạch thành phố và cho thấy được phạm vi của thảm họa.

Kawasaki-2

Công ty đã sử dụng microStation và DGN để tạo ra các bản đồ địa hình. Quỹ đạo LiDAR đã được tạo ra trong DGN và được hiển thị cho việc tham khảo trên các bản đồ quy hoạch của thành phố. Những đám mây 3D được đọc và hiển thị trực quan các đám mây điểm bằng microStation. Việc sử dụng khảo sát 360 độ cho hiệu quả gấp 10 lần so với sử dụng tia laser tĩnh.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley