Ứng dụng GIS trong quản lý hệ thống cáp viễn thông tại Bangalore, Ấn Độ

Bangalore-1

 

Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL), một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông toàn diện ở Ấn Độ đã tạo ra tất cả các bản vẽ định tuyến cáp quang trong tập tài liệu giấy. Việc xác định tình trạng ngừng hoạt động và hình dung các điều kiện của mạng lưới giữa các trao đổi/các điểm khách hàng không hiệu quả. Ứng dụng quản lý định tuyến cáp quang dựa trên GIS đã được thực hiện như một dự án thí điểm mang lại nhưng lợi ích tiềm tàng.

 

Bangalore-2

 

Pixel Softek đã sử dụng các sản phẩm viên thông của Bentley, kết hợp với BSNL booklet và Google Earth để tạo ra một bản đồ kỹ thuật số của các tuyến đường ở Bangalore, chỉ ra hầm định tuyến cho cáp quang giữa 2 trao đổi mẫu, chỉ ra kết nối cáp quang, và tạo ra một tập file chi tiết kỹ thuật mẫu cáp quang. Dự án đã chứng minh rằng ứng dụng dựa trên GIS có thể đẩy nhanh tốc độ nhận dạng dấu vết, cải tiến quản lý dữ liệu mạng lưới và giảm thời gian lập báo cáo tới 30%.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Bangalore-1

Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL), một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông toàn diện ở Ấn Độ đã tạo ra tất cả các bản vẽ định tuyến cáp quang trong tập tài liệu giấy. Việc xác định tình trạng ngừng hoạt động và hình dung các điều kiện của mạng lưới giữa các trao đổi/các điểm khách hàng không hiệu quả. Ứng dụng quản lý định tuyến cáp quang dựa trên GIS đã được thực hiện như một dự án thí điểm mang lại nhưng lợi ích tiềm tàng.

Bangalore-2

Pixel Softek đã sử dụng các sản phẩm viên thông của Bentley, kết hợp với BSNL booklet và Google Earth để tạo ra một bản đồ kỹ thuật số của các tuyến đường ở Bangalore, chỉ ra hầm định tuyến cho cáp quang giữa 2 trao đổi mẫu, chỉ ra kết nối cáp quang, và tạo ra một tập file chi tiết kỹ thuật mẫu cáp quang. Dự án đã chứng minh rằng ứng dụng dựa trên GIS có thể đẩy nhanh tốc độ nhận dạng dấu vết, cải tiến quản lý dữ liệu mạng lưới và giảm thời gian lập báo cáo tới 30%.

Theo Bentley Year In Infrastructure