Ứng dụng GIS cho dự án GIS for Mobile cho thiết bị điện thoại di động tại Faaborg Midtfyn, Đan Mạch

Faaborg-1

 

Dự án GIS for Mobile đã kết nối thành công với một điện thoại di động online GPS cho phép kết nối đến MicroStation để người dùng có thể gửi và nhận dữ liệu không dây. Sử eungj một dịch vụ Web không gian để thực hiện dự án này, các nhà quản lý có trể truyền tải các tập tin để chỉ ra các địa điểm kiểm tra từ MicroStation đến điện thoại di động. Sau đó, nhóm làm việc có thể sử dụng điện thoại di động để chụp, gửi các bức ảnh  và các thuộc tính từ hiện trường.

 

Faaborg-2

 

Việc kết nối MicroStation đến thiết bị điện thoại tạo điều kiện cho các nhân viên văn phòng GIS có thể theo dõi một cách linh hoạt tiến độ của các công nhân ngoài hiện trường và cung cấp các công cụ cần thiết khi họ được giao công việc mới. Trong một ứng dụng của các công cụ này, thành phố Danish có thể quản lý một số công nhân hiện trường vận hành xe hút. Các giám sát viên có thể theo dõi tiến độ công việc hiện trường và phân công việc làm mới cho các nhóm cụ thể.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Faaborg-1

Dự án GIS for Mobile đã kết nối thành công với một điện thoại di động online GPS cho phép kết nối đến MicroStation để người dùng có thể gửi và nhận dữ liệu không dây. Sử eungj một dịch vụ Web không gian để thực hiện dự án này, các nhà quản lý có trể truyền tải các tập tin để chỉ ra các địa điểm kiểm tra từ MicroStation đến điện thoại di động. Sau đó, nhóm làm việc có thể sử dụng điện thoại di động để chụp, gửi các bức ảnh  và các thuộc tính từ hiện trường.

Faaborg-2

Việc kết nối MicroStation đến thiết bị điện thoại tạo điều kiện cho các nhân viên văn phòng GIS có thể theo dõi một cách linh hoạt tiến độ của các công nhân ngoài hiện trường và cung cấp các công cụ cần thiết khi họ được giao công việc mới. Trong một ứng dụng của các công cụ này, thành phố Danish có thể quản lý một số công nhân hiện trường vận hành xe hút. Các giám sát viên có thể theo dõi tiến độ công việc hiện trường và phân công việc làm mới cho các nhóm cụ thể.

Theo Bentley Year In Infrastructure