Ứng dụng công nghệ 3D vào cảng Newcastle – Australia

newcastle-1

 

Nằm về phía Bắc và cách Sydney 160 dặm, Newcastle là một cảng xuất khẩu than, nơi mà tốc độ phát triển bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của mỏ than ở dưới lòng đất. Dự án 70.000$ để các công dân trong khu vực dân cư của cảng khám phá được sự phát triển trên mặt và dưới các hầm lò đang khai thác. Mô hình 3D giúp việc hoạch định chính sách, xác định các hạn chế vật lý, kiểm tra các mô hình phát triển và hỗ trợ chi phí phù hợp với các kế hoạch tài chính 10 năm.

 

Newcastle-2

 

MicroStation và GeopAK cho phép nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình đa diện tương tác 3D của bề mặt phía trên và dưới khu vực dân cư. Có những nghiên cứu trong nhóm, tham khảo ý kiến các chuyên gia bên ngoài và thực hiện các diễn biến địa lý tham chiếu trong MicroStation. Dữ liệu hiện tại, kế hoạch cũ, chụp ảnh từ trên không và điều tra LiDAR được sử dụng để phát triển một mô hình đối tượng 3D chính xác.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

newcastle-1

Nằm về phía Bắc và cách Sydney 160 dặm, Newcastle là một cảng xuất khẩu than, nơi mà tốc độ phát triển bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của mỏ than ở dưới lòng đất. Dự án 70.000$ để các công dân trong khu vực dân cư của cảng khám phá được sự phát triển trên mặt và dưới các hầm lò đang khai thác. Mô hình 3D giúp việc hoạch định chính sách, xác định các hạn chế vật lý, kiểm tra các mô hình phát triển và hỗ trợ chi phí phù hợp với các kế hoạch tài chính 10 năm.

Newcastle-2

MicroStation và GeopAK cho phép nhóm nghiên cứu xây dựng mô hình đa diện tương tác 3D của bề mặt phía trên và dưới khu vực dân cư. Có những nghiên cứu trong nhóm, tham khảo ý kiến các chuyên gia bên ngoài và thực hiện các diễn biến địa lý tham chiếu trong MicroStation. Dữ liệu hiện tại, kế hoạch cũ, chụp ảnh từ trên không và điều tra LiDAR được sử dụng để phát triển một mô hình đối tượng 3D chính xác.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley