Ứng dụng Bentley thiết kế trạm biến áp 500kV Jiangxia Vũ Hán, Trung Quốc

Jiangxia

 

Trạm biến áp 500 KV ở Jiangxia trị giá 59 triệu USD nằm ở Vũ Hán, Trung Quốc sẽ cải thiện độ tin cậy của nguồn cung cấp điện cho trung tậm, giảm tình trạng tổn thất điện năng và nâng cao cấu trúc của mạng lưới điện khu vực. Trạm biến áp cũng sẽ chiếm ít không gian hởn, giản nhiễu điện từ và tuân thủ các sáng kiến thiết kế xanh.

 

Viện thiết kế năng lượng điện trung tâm phía Nam Trung Quốc đã sử dụng thiết kế 3D cho thời gian đầu tiên của dự án. Bentley Substation, Bentley Architecture và GEOPAK đã được sử dụng để khắc phục những thiếu sót của thiết kế 2D truyền thống. Các công cụ đã giúp tối ưu hóa kích thước của các đơn vị phân phối điện để tiết kiệm không gian, và quá trình thiết kế hợp tác bằng cách sử dụng ProjectWise đã tiết kiệm khoảng 20% thời gian cho việc thiết kế.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Jiangxia

Trạm biến áp 500 KV ở Jiangxia trị giá 59 triệu USD nằm ở Vũ Hán, Trung Quốc sẽ cải thiện độ tin cậy của nguồn cung cấp điện cho trung tậm, giảm tình trạng tổn thất điện năng và nâng cao cấu trúc của mạng lưới điện khu vực. Trạm biến áp cũng sẽ chiếm ít không gian hởn, giản nhiễu điện từ và tuân thủ các sáng kiến thiết kế xanh.

Viện thiết kế năng lượng điện trung tâm phía Nam Trung Quốc đã sử dụng thiết kế 3D cho thời gian đầu tiên của dự án. Bentley Substation, Bentley Architecture và GEOPAK đã được sử dụng để khắc phục những thiếu sót của thiết kế 2D truyền thống. Các công cụ đã giúp tối ưu hóa kích thước của các đơn vị phân phối điện để tiết kiệm không gian, và quá trình thiết kế hợp tác bằng cách sử dụng ProjectWise đã tiết kiệm khoảng 20% thời gian cho việc thiết kế.

Theo Bentley Year In Infrastructure