Ứng dụng Bentley tại Viện thiết kế năng lượng trung tâm phía Nam Trung Quốc

Thanh-dao-11

 

Trạm chuyển đổi trực tiếp điện cao áp 660 KV Thanh Đảo hiện nay là phân đoạn đầu tiên của dự án truyền tải trực tiếp từ Ningdong sang Shangdong, dự án sẽ truyền tải 4.000 MW cho khoảng cách 1.335 km. Các đồng thiết kế bao gồm viện nghiên cứu và thiết kế quy hoạch điện hạt nhân nhà nước, công ty kỹ thuật công nghệ HVDC Wanglian, Bắc Kinh và viện thiết kế nang lượng điện trung tâm phía Nam Trung Quốc.

 

Thanh-dao-21

 

Bentley Substation được sử dụng để thiết kế trạm chuyển đổi và để hiệu chỉnh các khe hở không khí giữa các thiết bị điện trong station’s complex, irregular direct current yard. Bentley Building Mechanical Systems, Inroads và Structural Modeler cũng được sử dụng. Để đáp ứng yêu cầu của chuyển giao kỹ thuật số, các dữ liệu dự án đã được đệ trình bằng mô hình Bentley.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Thanh-dao-11

Trạm chuyển đổi trực tiếp điện cao áp 660 KV Thanh Đảo hiện nay là phân đoạn đầu tiên của dự án truyền tải trực tiếp từ Ningdong sang Shangdong, dự án sẽ truyền tải 4.000 MW cho khoảng cách 1.335 km. Các đồng thiết kế bao gồm viện nghiên cứu và thiết kế quy hoạch điện hạt nhân nhà nước, công ty kỹ thuật công nghệ HVDC Wanglian, Bắc Kinh và viện thiết kế nang lượng điện trung tâm phía Nam Trung Quốc.

Thanh-dao-21

Bentley Substation được sử dụng để thiết kế trạm chuyển đổi và để hiệu chỉnh các khe hở không khí giữa các thiết bị điện trong station’s complex, irregular direct current yard. Bentley Building Mechanical Systems, Inroads và Structural Modeler cũng được sử dụng. Để đáp ứng yêu cầu của chuyển giao kỹ thuật số, các dữ liệu dự án đã được đệ trình bằng mô hình Bentley i.

Theo Bentley Year In Infrastructure