Ứng dụng Bentley cho việc nghiên cứu trạm biến áp tại Tổng công ty điện ENMAX – Canada

Tổng công ty điện ENMAX (EPC) đã tìm kiếm để cải thiện hiệu suất của trạm biến áp bằng cách sử dụng các công cụ thiết kế thông minh để hợp nhất thiết kế vật chất và điện. Công ty đã quyết định sử dụng Bentley Substation và ProjectWise trong một giai đoạn với mục tiêu là giảm thời gian thiết kế, tăng tốc độ và độ chính xác của tài liệu, đảm bảo các thiết kế vật chất và biểu đồ hợp lý.

 

ENMAX

 

Sử dụng phần mềm thiết kế 3D để cho kết quả phù hợp. Đồng thời, tạo ra cable table trong 5 phút với Bentley Substation thay vì mất 6 tuần như hiện nay. Một sơ đồ trạm tiêu biểu hiện nay thường mất từ 2 đến hơn 2 tuần thì chỉ mất khoảng 4 giờ với Bentley Substation. Văn bản cho các cuộc họp cộng đồng bây giờ được tạo ra trong nháy mắt (on the fly).

 

Đây là lần đầu tiên EPC sử dụng ứng dụng thiết kế 3D cho kỹ thuật của trạm. Dự án đã mang lại kết quả là tiết kiệm được 47% thời gian thiết kế trạm. Dựa trên khối lượng công việc hiện tại thì chi phí tiết kiệm được hàng năm bằng với lương trả cho 4 kỹ sư thiết kế, cho phép EPC đạt được mốc quan trọng của dự án mà không cần tuyển thêm nhân viên. Kết quả là, việc đầu tư vào Bentley Substation và ProjectWise sẽ được hoàn trả lại trong vòng 2 năm.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Tổng công ty điện ENMAX (EPC) đã tìm kiếm để cải thiện hiệu suất của trạm biến áp bằng cách sử dụng các công cụ thiết kế thông minh để hợp nhất thiết kế vật chất và điện. Công ty đã quyết định sử dụng Bentley Substation và ProjectWise trong một giai đoạn với mục tiêu là giảm thời gian thiết kế, tăng tốc độ và độ chính xác của tài liệu, đảm bảo các thiết kế vật chất và biểu đồ hợp lý.

ENMAX

Sử dụng phần mềm thiết kế 3D để cho kết quả phù hợp. Đồng thời, tạo ra cable table trong 5 phút với Bentley Substation thay vì mất 6 tuần như hiện nay. Một sơ đồ trạm tiêu biểu hiện nay thường mất từ 2 đến hơn 2 tuần thì chỉ mất khoảng 4 giờ với Bentley Substation. Văn bản cho các cuộc họp cộng đồng bây giờ được tạo ra trong nháy mắt (on the fly).

Đây là lần đầu tiên EPC sử dụng ứng dụng thiết kế 3D cho kỹ thuật của trạm. Dự án đã mang lại kết quả là tiết kiệm được 47% thời gian thiết kế trạm. Dựa trên khối lượng công việc hiện tại thì chi phí tiết kiệm được hàng năm bằng với lương trả cho 4 kỹ sư thiết kế, cho phép EPC đạt được mốc quan trọng của dự án mà không cần tuyển thêm nhân viên. Kết quả là, việc đầu tư vào Bentley Substation và ProjectWise sẽ được hoàn trả lại trong vòng 2 năm.

Theo Bentley Year In Infrastructure