Trạm quan trắc chất lượng nước thải Cty CP KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước

KCN Bắc Đồng Phú diện tích 184 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009 do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú làm chủ đầu tư.

Trụ sở Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

Tháng 07/2012, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã tiến hành ký hợp đồng lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc nhà máy XLNT Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú, Bình Phước.

Thông tin dự án:

– Tên dự án/Chủ đầu tư (là End-user) đã lắp đặt trạm quan trắc: Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

– Thông số quan trắc tự động: COD, pH, DO, TSS, Lưu lượng kênh hở.

– Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn vận hành trạm quan trắc tự động chất lượng nước thải.

– Địa điểm lắp đặt: Khu phố Bàu Ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước.

– Thời điểnm ký Hợp đồng: 07/2012

– Thời gian thực hiện: 60 ngày

– Số lượng trạm lắp đặt: 01

Việt An Enviro hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng trạm quan trắc nước thải tự động ở thị trường Việt Nam với thiết bị có độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng với mức chi phí hợp lý.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU