Trạm quan trắc chất lượng nước thải Binh Long Rubber Industrial Park JSC

Tháng 11/2014, Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Việt An (Việt An Enviro) đã tiến hành ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt trạm quan trắc chất lượng nước thải thuộc Công ty Cổ Phần KCN Cao Su Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Thông tin dự án:

– Tên dự án/Chủ đầu tư (là End-user) đã lắp đặt trạm quan trắc: Công ty Cổ Phần KCN Cao Su Bình Long.

– Thông số quan trắc tự động: COD, pH, TSS, Truyền tín hiệu về Sở TNMT

– Tên dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và hướng dẫn vận hành trạm quan trắc tự động chất lượng nước

– Địa điểm lắp đặt: Công ty Cổ Phần KCN Cao Su Bình Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

– Thời điểnm ký Hợp đồng: 11/2015

– Thời gian thực hiện: 60 ngày

– Số lượng trạm lắp đặt: 01

Việt An Enviro hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng trạm quan trắc nước thải tự động ở thị trường Việt Nam với thiết bị có độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng với mức chi phí hợp lý.

Hình ảnh lắp đặt thực tế

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU