TQT do Việt An lắp đặt lên sóng thời sự VTV

Hôm nay TQT nước thải do Việt An lắp đặt tại nhà máy Giấy An Hòa – Tuyên Quang đã lên sóng VTV. Đặc biệt hơn, lần này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã “tận tay” trải nghiệm giải pháp “All in one” trên app điện thoại do Việt An xây dựng để xem dữ liệu từ trạm quan trắc truyền (24/24) từ trạm đưa về.

Một lần nữa, Việt An tiếp tục khẳng định thế mạnh vượt trội trên thị trường về mảng quan trắc nước thải. Tính đến năm 2017, chúng tôi đã lắp đặt hơn 200 TQT trên khắp cả nước. TQT do Việt An lắp đặt được thiết kế tiêu chuẩn, nhỏ gọn, chắc chắn, vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì, bảo dưỡng và Giá cả hợp lý, không những đáp ứng các yêu cầu về Giám sát xả thải mà còn đạt yêu cầu về chất lượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trải nghiệm giải pháp “All in one” trên app điện thoại do Việt An xây dựng để xem dữ liệu từ trạm quan trắc truyền (24/24) từ trạm đưa về.

Trạm quan trắc tự động nước thải tại Nhà máy Giấy An Hòa – Tuyên Quang đo các chỉ tiêu pH, nhiệt độ, COD, TSS, Độ màu, Lưu lượng kênh hở.

Giao diện phần mềm quản lí hệ thống quan trắc tự động trên website.

Việt An Enviro hiện đang dẫn đầu thị trường về số lượng trạm quan trắc tự động ở thị trường Việt Nam với thiết bị có độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng với mức chi phí hợp lý.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU