Tối ưu hóa trạm bơm ở Vila Santist, Franco da Rocha – Brazil

Brazil-1

 

Sabesp cung cấp dịch vụ nước sạch và thoát nước thải tới 364 đô thị ở Sao Paulo, Brazil. Việc cấp nước liên tục ngày càng tăng ở Vila Santista được cho là do trạm bơm ở Vila Santista quá nhỏ. Sabesp đánh giá nhu cầu và xác định một mạng lưới đầu tiên cho việc tối ưu hóa. Hai kịch bản được đưa ra xem xét gồm: việc mở rộng công suất trạm bơm hiện tại hay phân chia khu vực cấp nước và lắp đặp thêm một trạm bơm thứ hai.

 

Brazil-2

 

WaterGEMS cho phép họ có thể tiến hành phần tích so sánh giữa 2 kịch bản. Bằng cách xem xét hiệu suất tốt nhất liên quan đến hiệu quả hoạt động và năng lượng, Sabesp đã lựa chọn kịch bản liên quan đến việc lắp đặt thêm một trạm bơm thứ hai. Giải pháp này đã nâng cao dịch vụ cấp đến 20.000 khu dân cư.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

Brazil-1

Sabesp cung cấp dịch vụ nước sạch và thoát nước thải tới 364 đô thị ở Sao Paulo, Brazil. Việc cấp nước liên tục ngày càng tăng ở Vila Santista được cho là do trạm bơm ở Vila Santista quá nhỏ. Sabesp đánh giá nhu cầu và xác định một mạng lưới đầu tiên cho việc tối ưu hóa. Hai kịch bản được đưa ra xem xét gồm: việc mở rộng công suất trạm bơm hiện tại hay phân chia khu vực cấp nước và lắp đặp thêm một trạm bơm thứ hai.

Brazil-2

WaterGEMS cho phép họ có thể tiến hành phần tích so sánh giữa 2 kịch bản. Bằng cách xem xét hiệu suất tốt nhất liên quan đến hiệu quả hoạt động và năng lượng, Sabesp đã lựa chọn kịch bản liên quan đến việc lắp đặt thêm một trạm bơm thứ hai. Giải pháp này đã nâng cao dịch vụ cấp đến 20.000 khu dân cư.

Theo Bentley Year In Infrastructure