Tiền định vị Phocus2

Phocus2 là một hệ thống ghi dữ liệu âm thanh được thiết kế để sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện và khoanh vùng rò rỉ trên hệ thống phân phối nước. Khu vực rộng lớn có thể được phát hiện rò rỉ nhanh chóng.

Phocus2 là một logger ‘thông minh’ có thể tự động xác định sự hiện diện của một bị rò rỉ. Điều này cho phép sử dụng trong chế độ khảo sát, cho phép lắp đặt cố định. Logger này cho chỉ thị trực quan của rò rỉ hoặc có thể được sử dụng với phần mềm tinh vi để tạo ra kết quả đồ họa và bảng.

Phocus2 là một phương pháp hiệu quả chi phí để giảm rò rỉ xuống mức rất thấp. Phocus2 cho phép các công ty nước ‘tập trung’ tài nguyên trong cuộc chiến chống rò rỉ.

Phocus2 – Thiết bị tiền định vị đường ống bể, công nghệ mới nhất

Phocus 2 có nhiều ưu điểm:

+ Nhanh chóng phát hiện điểm rò rỉ mà không cần nhân viên làm việc đêm (Rapid, overnight, identification of leaks – without the need of staff night working)

+ Sử dụng cho khảo sát hoặc hoạt động cố định, thường xuyên Use for survey or permanent operation

+ Một khu vực rộng lớn có thể được khoanh vùng rò rỉ nhanh chóng (Large areas can be covered quickly)

+ Logger tích hợp bộ phân tích thông minh giúp cho việc phát hiện rò rỉ nhanh tại hiện trường (Intelligence built into logger for instant, on-site indication of leakage)

+ Đi kèm là phần mềm phân tích rò rỉ chuyên nghiệp (Advance analysis PC software)

+ Hệ thống linh hoạt, có thể bắt đầu với bất kỳ số lượng logger nào (Flexible system – can consist of any number of loggers)

Mã đặt hàng: