Tiền định vị Phocus.sms

Đối với các Công ty Cấp Nước có địa bàn rộng và số lượng nhân viên dò tìm rò rỉ nhỏ thì Phocus.sms là một hệ thống hiệu quả giúp phát hiện rò rỉ tự động và báo động từ xa đến một máy tính cá nhân hoặc đến điện thoại di động. Nó được thiết kế để sử dụng trong việc phát hiện và khoanh rò rỉ trên hệ thống phân phối nước.

Phocus.sms tự động xác định sự hiện diện của một điểm bị rò rỉ. Nó cũng cho dấu hiệu cho thấy hình ảnh của sức mạnh tiếng ồn rò rỉ và một yếu tố chắn chắn rò rỉ.

Logger phát hiện rò rỉ tự động và cảnh báo qua tin nhắn SMS
Tự động phát hiện rò rỉ và thể hiện lên trên Google Maps

Tính năng bao gồm:

+ Báo động tức thì – làm giảm thời gian rò rỉ ‘chạy’

+ Ba giai đoạn mẫu qua đêm ngăn cách sử dụng chính hãng từ rò rỉ do đó, giảm tỷ lệ cảnh báo sai

+ Sử dụng thuật toán tiếng ồn Phocus để giảm tỷ lệ rò rỉ không bị phát hiện

+ Thường xuyên “kiểm tra sức khỏe” báo cáo

+ Không cần  ‘drive-by “giảm chi phí hoạt động

+ Trên trang web chỉ dẫn về rò rỉ

Điểm rò rỉ được cảnh báo nhanh chóng qua điện thoại hoặc gởi về trung tâm

Dự án mẫu lắp đặt 1,000 bộ Phocus.sms tại Hồng Kong:

Từ đầu năm 2009, Công ty Waterland Technology Development đã được Sở Cấp Nước của Hồng Kông, Khu hành chính đặc biệt (WSD) thuê để thực hiện phát hiện rò rỉ, giám sát công việc trên các đường ống dẫn nước nằm trong khu vực nhạy cảm. Các Phocus.sms logger được thiết kế và sản xuất bởi Primayer-UK đã được chọn làm công cụ để phát hiện rò rỉ.

Dọc Khu Westminster đến nay đã có lắp đặt hơn 1000 bộ Phocus.sms logger này và chúng được cài đặt trên đảo Hồng Kông, Cửu Long và Vùng lãnh thổ mới.

Bản đồ cảnh báo rò rỉ qua Google Map

Những bộ Phocus.sms được cài đặt và lắp đặt rất đơn giản. Khi bị rò rỉ được phát hiện, Phocus.sms sẽ gởi tin nhắn SMS báo động. Sự rò rỉ sau đó bản địa hoá bằng cách so sánh độ to của tiếng ồn rò rỉ được phát hiện bởi những bộ Phocus.sms.

Phocus.sms cung cấp hiệu quả tối đa bằng làm cho ba mẫu âm thanh qua đêm do đó giảm thiểu báo động rò rỉ sai và làm giảm sự mất nước trong một cách hiệu quả chi phí. Dữ liệu có thể được xem ở định dạng báo cáo hoặc trên một giao diện bản đồ rõ ràng sử dụng Google Maps ™ trên máy tính bất kỳ (với trình duyệt internet tiêu chuẩn). Thông báo đến các kỹ sư là cung cấp bằng tin nhắn SMS và báo động Internet.

Waterland Technology Development giám sát và phân tích các báo động nhận được từ Phocus.sms logger hàng ngày và cảnh báo cho các kỹ sư WSD ngay lập tức của bất kỳ sự nghi ngờ rò rỉ nào.

Khi một Phocus.sms logger tạo ra một báo động, việc kiểm tra trang web được thực hiện trước khi bất kỳ vị trí rò rỉ làm việc để điều tra nguyên nhân có thể bị nghi ngờ rò rỉ.

Ở Hồng Kông hơn 70% báo động SMS là một báo động rò rỉ đúng sự thật và đã được sửa chữa bởi WSD. Thời gian thực hiện để phát hiện rò rỉ thấp hơn so với sử dụng phương pháp truyền thống rất đáng kể – kết quả trong lần can thiệp nhanh hơn và cải thiện hiệu quả lớn hơn.

Mã đặt hàng: