Tiền định vị Enigma-hyQ

Enigma®-HQ là một biến thể của chuẩn Enigma đa điểm tương quan logger mà đã được tối ưu hóa cho các vị trí rò rỉ trong đường ống có đường kính lớn hơn và khoảng cách xa hơn. Một chổ nước rỉ độ nhạy cao được sử dụng (trực tiếp phát hiện các sóng áp lực trong nước) kết hợp với các ứng dụng của băng lọc hẹp.

Các loại tiền định vị thông thường trên thị trường chỉ gắn trên van của các đường ống nhỏ DN<600mm, Enigma-hyQ là loại chuyên dụng phát hiện điểm bể trên đường ống lớn, mạng cấp 1, cấp 2. Thiết bị được bỏ vào bên trong đường ống qua các điểm van hoặc trụ cứu hỏa.

Tính năng hệ thống:

+ Độ nhạy cao

+ Kỹ thuật lọc băng hẹp

+ Rất thấp điện tử ‘tiếng ồn sàn’

+ Ghi dữ liệu âm thanh vào ban đêm

+ Nhiều bộ ghi ‘epochs’

Mã đặt hàng: