Tích hợp Bentley communications cho việc đánh giá môi trường của cơ sở hạ tầng viễn thông tại New Hampshire, Hoa Kỳ

New-Hampshire-1

 

Precision Valley Communications được thuê để xác định tất cả cơ sở hạ tầng viễn thông băng qua bất cứ vùng nước nào ở Bang New Hampshire. Có khoảng 2.000 chỗ đi qua nước với 960 khu vực yêu cầu cả máy tính để bàn và khảo sát hiện trường và 480 khu vực chỉ yêu cầu khảo sát hiện trường.

 

New-Hampshire-2

 

Sử dụng các sản phẩm của Bentley’s communications, Precision Valley communications có được một danh sách các khu vực khảo sát bằng máy tính. GPS, bánh xe đo lường, chiều cao đính kèm và các hình ảnh kỹ thuật số đã được sử dụng kết hợp với Bentley Communications, Google Earth, và Google Maps để tiến hành khảo sát thực địa. Dự án được hoàn thành trong 4 tháng, sớm hơn 3 tháng so với dự định.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

New-Hampshire-1

Precision Valley Communications được thuê để xác định tất cả cơ sở hạ tầng viễn thông băng qua bất cứ vùng nước nào ở Bang New Hampshire. Có khoảng 2.000 chỗ đi qua nước với 960 khu vực yêu cầu cả máy tính để bàn và khảo sát hiện trường và 480 khu vực chỉ yêu cầu khảo sát hiện trường.

New-Hampshire-2

Sử dụng các sản phẩm của Bentley’s communications, Precision Valley communications có được một danh sách các khu vực khảo sát bằng máy tính. GPS, bánh xe đo lường, chiều cao đính kèm và các hình ảnh kỹ thuật số đã được sử dụng kết hợp với Bentley Communications, Google Earth, và Google Maps để tiến hành khảo sát thực địa. Dự án được hoàn thành trong 4 tháng, sớm hơn 3 tháng so với dự định.

Theo Bentley Year In Infrastructure