Thông tư Về quản lý chất thải nguy hại

Bản quy định về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại, ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về quản lý chất thải nguy hại. Đây là thông tư mới thay thế cho thông tư 23/2006/QĐ – BTNM.

 

Trong luật này quy định đầy đủ các chất thải nguy hại ở tất cả các lĩnh vực, từ xe cộ, công nghiệp nặng, đến công nghiệp rửa phim ảnh,…các đợn vị hoặc cá nhân muốn xem chất xả thải của mình có nguy hại hay không, và nguy hại ở cấp độ nào có thể tra cứu ở quyết định này.

 

download-w

 

—————————————————————–

 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An

Hotline: 0902 970 009

Email: sales@vietan-enviro.com

Fanpage: https://www.facebook.com/VietAnEnviro

Youtube: https://www.youtube.com/VietanEnviro