Thiết kế tối ưu cho mạng lưới cấp nước bền vững

New-Jersey

 

Thành phố Newark, N.J cung cấp 70 triệu ga long nước hàng ngày cho 280.000 dân. Để giảm thiểu tối đa tỷ lệ ra tằng, thành phố đã làm việc với Hatch Mott MacDonald để tìm ra cách giảm các chi phí hoạt động. Dự án đã tiết kiệt 374.000 USD việc chi phí bơm hàng năm bằng cách định lại đường ống hiện có để cấp nước theo trọng lực. Tổng mức đầu tư là 1,1 triệu USD với lợi tức thu được sau 3 năm.

 

New-Jersey-2

 

Dự án đã di chuyển một đường ống chuyên tải hoạt động từ một khu vực đến khu vực khác và sau đó cung cấp đường ống cấp nước từ một cống dẫn nước thay vì trạm bơm ngược dòng. Các mô hình trong WaterGEMS đã chứng minh khái niệm phân phối cung cấp và chứng minh rằng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến áp lực nước và phòng cháy chữa cháy. Dự án đã tiết kiệm gần 4% ngân sách của thành phố hàng năm.

 

Theo Bentley Year In Infrastructure

[:en]

New-Jersey

Thành phố Newark, N.J cung cấp 70 triệu ga long nước hàng ngày cho 280.000 dân. Để giảm thiểu tối đa tỷ lệ ra tằng, thành phố đã làm việc với Hatch Mott MacDonald để tìm ra cách giảm các chi phí hoạt động. Dự án đã tiết kiệt 374.000 USD việc chi phí bơm hàng năm bằng cách định lại đường ống hiện có để cấp nước theo trọng lực. Tổng mức đầu tư là 1,1 triệu USD với lợi tức thu được sau 3 năm.

New-Jersey-2

Dự án đã di chuyển một đường ống chuyên tải hoạt động từ một khu vực đến khu vực khác và sau đó cung cấp đường ống cấp nước từ một cống dẫn nước thay vì trạm bơm ngược dòng. Các mô hình trong WaterGEMS đã chứng minh khái niệm phân phối cung cấp và chứng minh rằng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến áp lực nước và phòng cháy chữa cháy. Dự án đã tiết kiệm gần 4% ngân sách của thành phố hàng năm.

Theo Bentley Year In Infrastructure