Thành phần chính của “iMisff 2101” – Hệ thống quan trắc nước sạch thông minh

[ENGLISH BELOW]

 💥 Điều tiên quyết mà Việt An luôn muốn hướng đến đó chính là giải pháp toàn diện cho việc vận hành bền bỉ và tiết kiệm chi phí hoạt động.

👉 Để làm được những điều đó Việt An luôn cố gắng tìm hiểu và đưa ra nhiều giải pháp và trong đó có việc chỉ sử dụng “ 𝗧𝗮̂́𝗺 𝗽𝗶𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮̣𝗼 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴” cho toàn bộ hệ thống iMisff 2101 nhằm giúp hệ thống hoạt động xuyên suốt không ngừng nghỉ mà vẫn tiết kiệm chi phí.

✅ 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝐜𝐮̉𝐚 𝐢𝐌𝐢𝐬𝐟𝐟 𝟐𝟏𝟎𝟏:

🌱 1. Hệ thống pin mặt trời:

▪️  Công suất Pin : 450W.

▪️ Dung lượng Pin: Xả độ, 12VDC 100Ah Auto.

▪️  Bộ điều khiển sạc: Auto Volt với giao tiếp RS485.

🌱 2. Hệ thống đo độ đục:

▪️  Phạm vi đo: 0.000 to 200.0 FNU/NTU.

▪️ Độ chính xác: += 0,003 FNU/NTU or 1% giá trị IP.

▪️  Vật liệu vỏ hộp: IP 66 / NEMA 4X.

▪️ Nhiệt độ hoạt động: -10 to _500C.

▪️  Độ ẩm: 10-90% không bão hòa.

🌱 3. Hệ thống khử trùng:

▪️ Mức chính xác và giải đo:

Dải đo HOCI, free cholorine.

+-0.01 ppm 0,00 – 1,00 ppm.

+-0,06 ppm 1.00 – 3.00 ppm.

+-0.2 ppm 3.00 – 5.00 ppm.

▪️ Chlorine dioxide, bromine:

+-0.01 ppm 0.00 – 1.00 ppm.

+- 0.06 ppm 1.00 – 3.00 ppm..

▪️  Ổn định (HOCI) : +-0.03 FNU/NTU or 1%, whichever is greater.

▪️ Thời gian phản hồi: 90 % thay đổi Cl2 quá mức trong 60 giây sau khi mẫu vào ô dòng chảy.

▪️ Vật liệu vỏ hộp: Nhôm đúc, IP 66 / NEMA 4X.

🌱 iMisff 2101, chỉ cần lắp đặt 1 lần – an tâm sử dụng mãi mãi! 🌱

𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐗𝐈𝐍 𝐗𝐄𝐌 𝐓𝐀̣𝐈: https://bit.ly/36kyUwb

Mọi yêu cầu tư vấn, vui lòng liên hệ:

🌳𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐀𝐍 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏🌳
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com
𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻: https://www.linkedin.com/company/viet-an-group-p/
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/VietAnGroupVN/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: https://bit.ly/31SpqpI
Thư viện tài liệuhttps://bit.ly/2We80o5


💥Main components of “iMisff 2101 – Intelligent drinking water monitoring & intergrated system”

👉 The prerequisite that Viet An always want to reach out is a comprehensive solution for durable and saving operational costs.

👉 To actualize that, Viet An always try to find out and come up with many solutions, including using “solar panels to generate energy” for the entire iMisff 2101 system to help the system operate continuously and non-stop working while still saving costs.

✅ 𝗧𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻:

🌱 1.  SOLAR SYSTEM

▪️ Solar panel : 450W.

▪️ Battery : Deep cycle, 12VDC 100Ah

▪️ Charge controller : Auto Volt with RS485 communication.

🌱 2. TURBIDITIMETER SYSTEM:

▪️  Measuring range: 0.000 to 200.0 FNU/NTU.

▪️ Precision: +- 0.003 FNU/NTU or 1%, whichever is greater

▪️ Electronics case: IP 66 / NEMA 4X.

▪️ Ambient temperature : -10 to _500C.

▪️ Humidity: 10-90% relative

🌱 3. DISINFECTANT SYSTEM:

▪️ Measuring range & precision::

Measuring range HOCI, free cholorine.
+-0.01 ppm 0,00 – 1,00 ppm.
+-0,06 ppm 1.00 – 3.00 ppm.
+-0.2 ppm 3.00 – 5.00 ppm.

▪️ Chlorine dioxide, bromine:

+-0.01 ppm 0.00 – 1.00 ppm.

+- 0.06 ppm 1.00 – 3.00 ppm..

▪️ Stability (HOCI) : +-0.03 FNU/NTU or 1%, whichever is greater.

▪️ Response time: 90 % of change of excessive Cl2 in 60 seconds after sample entered flow cell.

▪️ Electronics case: Cast aluminum, IP 66 / NEMA 4X.

🌱  𝐢𝐌𝐢𝐬𝐟𝐟 2𝟏𝟎𝟏, 𝐲𝐨𝐮 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫! 🌱

𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐗𝐈𝐍 𝐗𝐄𝐌 𝐓𝐀̣𝐈: https://bit.ly/36kyUwb

———————————————————

FOR CONSULTATION, PLEASE CONTACT:

🌳VIET AN GROUP🌳
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116

𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com
𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻: https://www.linkedin.com/company/viet-an-group-p/
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/VietAnGroupVN/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: https://bit.ly/31SpqpI
Thư viện tài liệuhttps://bit.ly/2We80o5