Việt An Group – Tham Quan Và Nhận Phản Hồi

Ở miền Nam thì Trung Tâm Quan Trắc Kỹ Thuật Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương (BREM) là đơn vị dẫn đầu về việc giám sát môi trường tự động Online với hơn 200 trạm quan trắc tự động (nước thải và khí thải) từ các nhà máy truyền về cùng với Camera và điều khiển từ xa máy lấy mẫu tự động. Trung tâm được đầu tư bài bản với vật tư thiết bị và đặc biệt là con người từ năm 2009.Trong ảnh là hình ảnh của “Phòng quan trắc tự động và Dữ liệu” với phần mềm giám sát là iLotusLand for Monitoring được cung cấp bởi Việt An từ hơn 10 năm nay.


Trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Trung tâm QTMT và Sở TNMT Bình Dương đã ủng hộ và tin tưởng Việt An trong suốt thời gian qua.