Tăng năng suất thiết kế, tiết kiệm thời gian làm việc khi ứng dụng phần mềm Bentley thiết kế nhà máy điện hạt nhân sông Hongyan – Đại Liên, Trung Quốc

Nha-may-dien-hat-nhan-Hongyuan-1

 

Nhà máy điện sông Hongyan là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở phía đông bắc Trung Quốc và là nhà máy đầu tiên được xây dựng trong 4 nhà máy được phê duyệt đồng thời. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa Trung Quốc và các công ty nước ngoài cho dự án trị giá 730 triệu USD này Viện thiết kế điện lực Quảng Đông đã thực hiện thiết kế trên môi trường 3D trong suốt quá trình thiết kế nhà máy.

 

Nha-may-dien-hat-nhan-Hongyuan-2

 

Bentley đã cung cấp các giải pháp bao gồm xây dựng, thiết kế kết cấu cũng như cung cấp các nền tảng quản lý. Các mô hình 3D hỗ trợ đánh giá thiết kế, kiểm tra và truyền thông. ProjectWise cho phép các thành viên trong nhóm truy cập thông tin theo thời gian thực cho các công việc. Quá trình thiết kế 3D làm tăng năng suất thiết kế lên 10%, tiết kiệm 4.000 ngày làm việc và giảm xác suất xung đột tới 90%.

 

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley

[:en]

Nha-may-dien-hat-nhan-Hongyuan-1

Nhà máy điện sông Hongyan là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở phía đông bắc Trung Quốc và là nhà máy đầu tiên được xây dựng trong 4 nhà máy được phê duyệt đồng thời. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác giữa Trung Quốc và các công ty nước ngoài cho dự án trị giá 730 triệu USD này Viện thiết kế điện lực Quảng Đông đã thực hiện thiết kế trên môi trường 3D trong suốt quá trình thiết kế nhà máy.

Nha-may-dien-hat-nhan-Hongyuan-2

Bentley đã cung cấp các giải pháp bao gồm xây dựng, thiết kế kết cấu cũng như cung cấp các nền tảng quản lý. Các mô hình 3D hỗ trợ đánh giá thiết kế, kiểm tra và truyền thông. ProjectWise cho phép các thành viên trong nhóm truy cập thông tin theo thời gian thực cho các công việc. Quá trình thiết kế 3D làm tăng năng suất thiết kế lên 10%, tiết kiệm 4.000 ngày làm việc và giảm xác suất xung đột tới 90%.

Lược dịch theo The Year in Infrastructure 2012 – Bentley