Tài liệu Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và không khí lục địa

Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa nhằm cung cấp các kiến thức về quan trắc môi trường: định nghĩa, mục tiêu, chương trình QTMT, phân tích mẫu ở QTMT, QA và QC trong QTMT, xử lý dữ liệu và tư hóa, ứng dụng máy tính trong QTMT, QTMT không khí, nước, hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

Tài liệu này chia chia thành các nội dung với 4 chương cụ thể như sau:

Chương 1. Quan trắc môi trường

 

Chương 2. Quan trắc môi trường không khí

 

Chương 3. Quan trắc môi trường nước

 

Chương 4. Hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

 

download-w

BẠN ĐÃ BIẾT ĐẾN CÁC GIẢI PHÁP MỚI CỦA VIỆT AN CHƯA?

Việt An ra mắt 5 giải pháp mới cho lĩnh vực: F&B, Dầu khí, Hoá Chất, sản xuất cho Khoa học & đời sống, các thiết bị bán dẫn… và các sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến.

Để lại thông tin ngay hôm nay để trở thành những người đầu tiên nắm bắt những giải pháp, công nghệ mới của chúng tôi! 

    Điền captcha vào ô sau: