SỨ MỆNH MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG

Cho đến giờ phút này đây, khoảnh khắc nghe tin đã hoàn thành được tiêm mũi 2 cho 50% các Anh/Chị/Em ngoài Hà Nội mà như vỡ òa. Bao nhiêu sự cố gắng vì sức khỏe của toàn bộ nhân viên, vì miễn dịch cộng đồng, vì sự hồi sinh của nền kinh tế sau dịch mà niềm vui ấy phải thốt lên.
Chúng tôi- 𝗩𝗔𝗚𝗲𝗿𝘀 luôn luôn mong muốn mang đến sự an toàn từ mỗi cá nhân của công ty cho đến Qúy Khách Hàng. Đơn giản vì chúng tôi hiểu được “ 𝗰𝗼́ 𝗦𝘂̛́𝗰 𝗞𝗵𝗼̉𝗲 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗼́ 𝗧𝗮̂́𝘁 𝗖𝗮̉ “.
Công cuộc phục hồi kinh tế sau dịch còn gian nan, vất vả chính vì mà cần có sự đồng lòng và giúp sức của nhà nước , các doanh nghiệp và người dân.
Việc tiêm chủng bây giờ là hết sức cần thiết để đưa nền kinh tế phục hồi do đó 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗔𝗻 cũng mong muốn tất cả mọi người cũng như các Anh/Chị/Em 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗔𝗻 đều sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh “ Miễn dịch cộng đồng” này.
Và tất nhiên “Chúng ta hãy cùng nhau ĐÁNH BẠI COVID“ để cuộc sống quay trở lại với trước kia.
Việt An đã quay trở lại đường đua, tiếp tục thực hiện các dự án lắp đặt hệ thống quan trắc liên tục, tự động cho Quý Khách Hàng. Hãy liên hệ chúng tôi ngay hôm nay!
—————————
𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐀𝐍 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏
𝗘𝗺𝗮𝗶𝗹: sales@vietan-enviro.com
𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 0901 379 116
𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: www.vietan-group.com | www.vietan-enviro.com
𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱𝗜𝗻: https://www.linkedin.com/company/viet-an-group-p/
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: https://www.facebook.com/VietAnGroupVN/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: https://bit.ly/31SpqpI
𝗗𝘂̛̣ 𝗮́𝗻: https://bit.ly/2XULQIH
𝗧𝗵𝘂̛ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗮̀𝗶 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂: https://bit.ly/2We80o5